Aktiviraj pristupačnost

Treća faza uređenja Ulice kralja Tomislava u Njivicama

Prvom fazom na uređenom dijelu ceste rekonstruiran je  vodovod, odnosno postavljene su nove cijevi, izgrađena je nova fekalna kanalizacija te postavljena EKI infrastruktura za buduće komunikacijske potrebe. Ulica je asfaltirana, izgrađeni su nogostupi te je postavljena javna rasvjeta.  Vrijednost projekta – 1. faza iznosi cca 3 milijuna kuna, a sufinanciran je od strane Županijske uprave za ceste PGŽ,  Ponikve voda d.o.o., Ponikve Eko otok Krk d.o.o.  i Općine Omišalj.
 
Druga faza uređenja ulice započela je od sredine ožujka, a radovi se odnose na rekonstrukciju vodovoda i izgradnju kanalizacije od broja 43 do broja 71. Preciznije, radovima se rekonstruira vodovod, gradi sanitarna odvodnja te rješava problem oborinske odvodnje. U ovoj fazi uredit će se i nogostupi te javna parkirališta. 
Vrijednost radova ove faze iznosi 3,85 milijuna kuna, a investitori su Općina Omišalj, Ponikve voda, Ponikve eko otok Krk i Županijska uprava za ceste.
Radovi su završeni početkom srpnja. Vrijednost radova je oko 3,1 milijuna kuna, od čega je Općina Omišalj sudjelovala s cca 1.150.000,00 kuna.
 
Radovi na trećoj i posljednjoj fazi uređenja ulice kralja Tomislava u Njivicama započeli su 14.3.2017. Radi se o središnjoj, 290 m dugačkoj dionici ceste koja, osim što je kolnik u lošem stanju, nema nikakvu oborinsku odvodnju ni javnu rasvjetu.
Ugovor u vrijednosti od 2.275.000 kuna sklopljen je s riječkom tvrtkom „Građevinar“ d.o.o., a investitori su kao i dosad, Općina Omišalj, Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. te Županijska uprava za ceste. 
Radovima će se graditi fekalna kanalizacija, oborinska kanalizacija, DTK mreža, urediti će se kolnik u širini 6 m i nogostup s obje strane ceste u širini od 1,5 m te javna rasvjeta i na mjestima gdje širina zemljišta to dozvoljava, javna parkirališta. Zbog promjena nivelete ceste, bit će potrebno rekonstruirati neke prilaze i ogradne zidove, što će Općina kao i dosad, izvesti o svom trošku.
Završetak je planiran do 15.6.2017. godine.
Tijekom izvođenja radova, cesta će biti u potpunosti zatvorena za sav promet.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije