Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od 24. lipnja 2015. godine, provest će se
 
 
P O N O V N A   J A V N A   R A S P R A V A
 
o prijedlogu Izmjena i dopuna
 Urbanističkog plana uređenja UPU 2 -  Njivice
 
 
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice provest će se u periodu od 16. srpnja do 23. srpnja 2015. godine.
 
Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave može se izvršiti javni uvid u izloženi prijedlog plana u uredovne dane u vremenu od 8,00 do 15,00 sati i u subotu 18. srpnja od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Omišalj.
 
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, 22. srpnja 2015. godine u 17.00 sati u vijećnici Općine Omišalj, održat će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana.
 
Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti dostupna tijekom ponovne javne rasprave, te izjaviti u zapisnik o javnom izlaganju. Primjedbe i prijedlozi mogu se davati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat izmjena i dopuna plana.
 
Pisana očitovanja kao i pisani prijedlozi i primjedbe dostavljaju se Općini Omišalj za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, i to do 23. srpnja 2015. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani, imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
 
 
                                                                                        Općinska načelnica Općine Omišalj
                                                                                                mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije