Aktiviraj

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Obavještavamo zainteresirane kandidate da će se prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provesti sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Općinu Omišalj za 2015. godinu, na koji je dobivena suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Rijeka.
Svaki pojedini oglas za prijam na stručno osposobljavanje objavljuje se na web stranici Općine Omišalj i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Na oglas se mogu javiti osobe koje ispunjavaju uvjete za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja. 

Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju na adresu:
Općina Omišalj, Upravni odjel, 51 513 Omišalj, Prikešte 13.

Kandidati su dužni u pisanoj prijavi navesti točan naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju za stručno osposobljavanje, a u slučaju istodobne prijave na više oglasa, kandidati su dužni dostaviti zasebne prijave za svaki pojedini oglas sa pripadajućom traženom dokumentacijom. 
 
Kandidati prijavljeni na oglase za stručno osposobljavanje pozivaju se na razgovor putem objave poziva na web stranici Općine Omišalj www.omisalj.hr

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije