Koncert klape Tramuntana

  • Lokacija: Placa, Omišalj
  • Početak: 21.00 h
  • Organizator: TZO Omišalj
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije