Poziv za pisano testiranje i intervju - Viši stručni suradnik 2 za proračun i financije

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
KLASA: 112-01/15-01/5
URBROJ: 2142-06-15-01-18
Omišalj, 08. rujna 2015. godine
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za proračun i financije u Upravnom odjelu Općine Omišalj, na temelju članka 20. stavka 4., a u vezi sa člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 86/08 i 61/11) upućuje
 
 
POZIV ZA PISANO TESTIRANJE I INTERVJU
 
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za proračun i financije, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, koji je objavljen 17.08.2015. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Omišalj, da će se:
 
- pisano testiranje održati u ponedjeljak 14.09.2015. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, a
 
- intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provest će se istoga dana, u ponedjeljak 14.09.2015 godine s početkom u 13,00 sati.
 
Na pisano testiranje pozivaju se kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz Oglasa, i to:
 
1.      MAJA BOŽIČEVIĆ
2.      NATALIJA DAŠEK
3.      JULIE MIHELČIĆ
4.      TIHANA VIŠNIĆ
 
Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi utvrđivanja identiteta.
Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 
 
                                                                                                           Predsjednica

                                                                                                         Ana Cetina, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije