Poziv za pisano testiranje i intervju - Viši referent za društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
KLASA: 112-01/15-01/6
URBROJ: 2142-06-15-01-13
Omišalj, 14. rujna 2015. godine
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel Općine Omišalj na radno mjesto Viši referent za društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 86/08 i 61/11) upućuje
 
POZIV ZA PISANO TESTIRANJE I INTERVJU
 
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel Općine Omišalj na radno mjesto Viši referent za društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, koji je objavljen 19.08.2015. godine u „Narodnim novinama“ broj 90, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Omišalj, da će se:
 
- pisano testiranje održati u ponedjeljak 21.09.2015. godine s početkom u 09:00 sati na adresi Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, a
 
- intervju s kandidatom koji ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provest će se istoga dana, u ponedjeljak 21.09.2015 godine s početkom u 10,30 sati.
 
Na pisano testiranje poziva se kandidat koji je ispunio formalne uvjete iz natječaja, i to:
 
1.      JELENA BIGOVIĆ
 
Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi utvrđivanja identiteta.
Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
                                                                                                           Predsjednica
                                                                                                                    Valentina Marohnić, v.r. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije