Aktiviraj pristupačnost

Uređenje ulice Gromačine u Njivicama

U 2015. godini završeni su radovi na uređenju ulice Gromačine u Njivicama. U punoj je duljini obnovljen kolnik, ugrađeni su rubnjaci, a duž trase je promijenjena vodovodna cijev. Djelomično je uređena i oborinska odvodnja. Također, uređen je odvojak prema Japleničkom putu i postavljena je javna rasvjeta. Planirana vrijednost investicije je 367.700,00 kuna. 

 

U 2016. godini, početkom srpnja dovršeni su radovi na uređenju nogostupa i dijela oborinske odvodnje u ulici Gromačine. Radovi su se sastojali od pripreme i uklapanja površina za nogostupe prosječne širine 120 cm, ugradnje parkovnih rubnjaka i asfalta. Također, izvedena su 2 upojna bunara s pripadajućim slivnicima i kolektorima kako bi se riješio problem oborinskih voda. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova je cca 283.000 kuna.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije