Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 09. srpnja 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Dolores Pujas-Majurec i Anto Trogrlić, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća od 21. svibnja 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Ima li kakvih novih informacija o situaciji u DINA Petrokemiji?“
Općinska načelnica odgovorila je da nema novih informacija o navedenom jer da se Općinu ne obavještava o namjeri pokretanja stečaja, nego tek kad se stečaj pokrene. Napomenula je da je u nekoliko navrata uputila dopis i Ministarstvu zaštite okoliša i Primorsko-goranskoj županiji, a i Primorsko-goranska županija je postupila na isti način, sa zahtjevom da se postupi po zaključcima Skupštine Primorsko-goranske županije iz trećeg mjeseca, ali da do danas nije dobila odgovor.
2. „Što je sa autokampom Pušća?“
Općinska načelnica je odgovorila da autokamp Pušća i dalje radi bez pravnog temelja i da je bilo upućeno niz inspekcija po pitanju kršenja zakonskih odredbi iz različitih područja. Do danas nema izvješća o izvršenom inspekcijskom nadzoru, osim nadzora turističke inspekcije koja je utvrdila neke nepravilnosti i postupila sukladno svojim ovlastima. Sutkinja kod koje je predmet u vezi sa zahtjevom za deložaciju se vratila nakon dva mjeseca sa bolovanja, pa očekujemo da će se u narednih mjesec dana odlučiti o tom predmetu. Napominje da je niz institucija tražilo da kamp nastavi raditi do kraja sezone, te da bi se upravo to moglo i dogoditi.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Tko je dužan brinuti se za prostor iznad plaže u Kijcu? Tamo se nalaze četiri betonske vaze odnosno posude, od kojih su dvije razbijene, te bi ih trebalo ukloniti. Također ispred wc-a je zazidan roštilj, tj. prostor gdje se može ložiti, a oko njega je visoka trava i postoji opasnost da se ta trava prilikom roštiljanja zapali?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je potrebno najprije utvrditi da li je riječ o javnoj ili o privatnoj površini, te da će odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.
2. „Što se tiče ulice Gromačine, u Prijedlogu izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g. stoji da je za oborinsku odvodnju predviđeno 82.000 kuna. Interesira me što to točno znači oborinska odvodnja, da li su to šahte? Nisam vidjela da je do sada išta od toga napravljeno, pa da li će biti napravljeno. Jer je ulica super uređena šta se tiče ceste, ali nema nikakvih mjesta gdje voda odlazi kad pada kiša. Zanima me što se smatra pod tom oborinskom odvodnjom i da li će se tu još nešto raditi? “
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da troškovi oborinske odvodnje obuhvaćaju odvodne kanale i upojne bunare. Poduzele bi se radnje na izgradnji još jednog upojnog bunara kako bi se spriječilo stvaranje vododerina.
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče radova na izgradnji podmorskog ispusta na lokaciji Mirine, vidim da je intenzitet radova dosta pao i dobar dio tamo je devastiran, pa me zanima do kada je rok da se to uredi i sanira i tko vrši nadzor? Da nam se ne dogodi da izvođač radova ode, a prostor ostane devastiran i neuređen.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da radove izvodi tvrtka G.P.P. MIKIĆ kao podizvoditelj. Snježana Baždarić je nadodala da je dio kanala zatrpan, ali da radovi nisu završeni te da ima opasnih dijelova. Ponikve su upozorene da nakon završetka radova okoliš vrate u prvobitno stanje.
2. „Kako napreduju radovi na uređenju okoliša i rasvjetnih tijela u Parku Dubec?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da su radovi u tijeku i da bi do vikenda odnosno do početka idućeg tjedna trebali biti gotovi.
 
Josip Đurđević postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „I ove sezone nam dolaze dnevni autobusi sa gostima. Da li je uređen parking u Njivicama gdje se ti autobusi mogu parkirati, jer su se navodno počeli parkirati kod Peharčeka i kod Jezera. Kad sam pitao Načelnicu, odgovorila mi je da je slobodno parkiranje na Krčinama, gdje je ranije bio lanac koji je sada skinut. Da li se taj parking naplaćuje i da li je tu nadležna Turistička zajednica ili naš prometni redar?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da su sanirane udarne rupe na parkiralištu Krčine, ali da naplata na tom dijelu nije uvedena jer parkiralište nije uređeno.
2. „Što se tiče dugova prema Općini Omišalj, za komunalnu naknadu, koncesije, poslovne prostore, da li su se počeli naplaćivati dugovi i da li su se počele slati ovrhe?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da se prisilna naplata provodi konstantno u smislu slanja opomeni i provedbi ovrha za sva potraživanja koja imamo. Općinska načelnica je nadodala da se već dvije godine provodi intenzivna naplata i da postoji svaka vrsta dužnika, od kojih su neki i predsjednici udruga koje se financiraju iz općinskog proračuna ili su sudjelovali u vlasti. Problem je kada dužnik nema novaca na računu, pa FINA ne može naplatiti dužan iznos. Zahvaljujući ljudima koji su zaposleni na stručnom osposobljavanju za rad, naplata je dobila vjetar u leđa i povećala se. Pročelnica Upravnog odjela je nadodala da je do 30.06.2015.g. naplaćeno 496.600 kn po osnovi opomena i ovrha, 170.876 kn po osnovi duga za katastarsku izmjeru, te su poslane 172 opomene pred ovrhu, provedeno je 7 ovrha, a još 13 ovrha nalazi se kod FINE na provedbi.
 
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom da je danas 9.7.2015.g. postavljam pitanje zašto se do sada Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja nije sastalo?“
Općinska načelnica odgovorila je da ona ne saziva Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja nego predsjednik Vjerana Piršić, te ga je ovlastila na odgovor. On je odgovorio da se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja sastalo dva puta ove godine, a da je u tijeku dogovor za treći sastanak. Nadodao je da se neka pitanja nisu odmah riješila jer su bila sporna te se čekalo pravno tumačenje. Pročelnica Upravnog odjela dodala je da je od tih spornih momenata bilo zahtjeva za lokacijama koje nisu bile obuhvaćene Planom upravljanja pomorskim dobrom i da ih je bilo potrebno formalno uvrstiti u Plan, a za to je bila potrebna suglasnost Primorsko-goranske županije. Navedena suglasnost PGŽ na neke izmjene lokacija došla je danas poštom.
2. „Jedna osoba je predala zahtjev za koncesijsko odobrenje 11.5.2015. godine i nije mu dan pisani razlog zbog čega mu nije odobreno, kao što je bilo do sada svake godine? Komunalni redar mu nije dao pisani odgovor.“
Općinska načelnica odgovorila je da treba preciznije informacije o navedenom pitanju i da će onda odgovoriti pisanim putem.
 
Nikola Brozić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam jedan prijedlog, a to je da se razmisli o tome da se u suradnji sa TZO Njivice - Omišalj na ulazu u Omišalj stavi pano sa slikom stare jezgre Omišlja iz ptičje perspektive, čime bi se sigurno privukao veći broj ljudi. To je prijedlog za sezonu 2016. godinu, pa da se realizira kroz ovu jesen i zimu.“
Općinska načelnica odgovorila je da će razmotriti prijedlog prilikom predlaganja Proračuna za 2016. godinu.
2. „Također predlažem da se naprave pločice koje bi se stavile na važne spomenike u staroj jezgri Omišlja. Na hrvatskom i barem još dva svjetska jezika. To ne iziskuje velike troškove.“
Općinska načelnica odgovorila je da postoji projekt koji je započet u suradnji sa župnikom iz Omišlja i Turističkom zajednicom. Riječ je o postavljanju QR kodova na znamenitostima, koje mogu očitati posjetitelji sa mobitelima.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li ćemo poduzeti kakvu akciju u svrhu sprječavanja odlaganja komunalnog otpada uz cestu?“
Općinska načelnica odgovorila je da se radi na sustavnom rješavanju problema građevinskog otpada i vidi se u Prijedlogu izmjena Proračuna za 2015.g. da imamo 70.000 kn troška po tom pitanju, da bi se omogućio legalni deponij građevinskog otpada. Slaže se da je postojeća situacija problem te navodi da je prisutan pojačan nadzor i policije i komunalnog redara. Zdravko Radović je napomenuo da bi trebalo postaviti kameru do rešetke na ulaz/izlaz, pa bi se točno znalo koji kamioni onuda prolaze.
2. „Pesja Nautika uređuje zelene površine. Neke su uređene besprijekorno, neke ne. Da li netko iz Općine vrši kontrolu čišćenja po tom pitanju? Ne znam da li vam je promaklo, ali u ulici Baječ od negdje 25.5. još uvijek su nacrtana spolovila na zidovima. Ima ih 10 komada i nacrtana su crvenom bojom. S druge strane, šišali smo privatne površine, što odobravam, ali tamo gdje su naša 4 parkirališna mjesta je korov. Pa me zanima tko, i da li uopće netko vrši nadzor tog čišćenja?“
Općinska načelnica odgovorila je da nije primijetila da je ulica išarana, ali da će naložiti Pesja Nautici da to ukloni. Što se tiče naša 4 parkirna mjesta obrasla korovom, nije upoznata s time. Nema informaciju da smo čistili privatne površine, to će provjeriti. Što se tiče kontrole, vrši je komunalni redar.
 
Nikola Dapčić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Ja predlažem da se na ulazu u centar Njivica, na kružnom toku ispred mesnice, skine prometni znak koji se uopće ne poštuje, jer je Placa krcata autima i po danu i po noći. Pa me zanima što ti policajci koji su kod nas preko ljeta, rade?“
Općinska načelnica odgovorila je da će uputiti pitanje MUP-u odnosno Policijskoj postaji Krk koja je njihov nadređeni.
 
Krešimir Kraljić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Čuo sam iz više izvora da odgovori na dopise upućene Općini Omišalj ne dolaze u propisanom roku od 30 dana. Zašto je tome tako?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da se nastoje poštovati rokovi prilikom odgovaranja na dopise. Postoje određene otežavajuće okolnosti po pitanju kadrova, i maksimalno se trudimo odgovoriti u propisanom roku. Vodi se računa o tome.
2. „Što se tiče izrade Glasnika, po ugovoru treba biti 5 brojeva godišnje, a mi smo do sada izdali 2. Tko je ugovarao taj terminski plan i kako se ta 3 broja misle uklopiti u narednih 6 mjeseci?“
Općinska načelnica odgovorila da po onome što je njoj rečeno od strane izrađivača Glasnika, Komune d.o.o., u 2015.g. planira se izdati 5 brojeva na koje je izrađivač obvezan i ugovorom. S obzirom na obim događanja tijekom ljetne sezone i s obzirom na donošenje proračuna za sljedeću godinu u zadnjem kvartalu, sljedeća 3 broja izdat će se otprilike svaka 2 mjeseca. Napominje da je periodičnost bila određena uređivačkom politikom izrađivača. Sezona počinje 1.6. odnosno 15.6. i želi se obuhvatiti cijela sezona, donošenje proračuna i s 31.12. božićni i novogodišnji blagdani. Načelnica je prihvatila terminski plan izrađivača, onako kako joj je predložen.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
2. Prijedlog prvih izmjena Plana razvojnih programa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
3. Prijedlog prve izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
5.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6.  Pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Omišalj
7.  Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda u Rijeci
8. a) Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
b) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta
9. Prijedlozi zaključaka o osnivanju prava služnosti u korist HEP d.o.o.
10. Zahtjev PONGRA-GORICA d.o.o. za otpis preostalog dijela komunalnog doprinosa
     
___ . ___
 
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Općinska načelnica obrazložila je prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, kao i prijedloge prvih izmjena i dopuna programa.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Dunja Mihelec, Zdravko Radović, Mirela Ahmetović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Maja Mahulja, Nikola Dapčić, Krešimir Kraljić i Ana Cetina.
 
Dunja Mihelec je u ime Odbora za proračun i financije istaknula da je Odbor nakon duge rasprave utvrdio da je potreban rebalans. Također je naglasila da treba imati na umu da u 8. mjesecu odlaze ljudi primljeni na stručno osposobljavanje, a da je jako puno posla i da će time neki odsjeci u Općini biti još više devastirani i neće imati tko provoditi Proračun. Zbog toga će biti potrebno upregnuti sve snage oko naplate potraživanja koja se mora provoditi ažurno i na vrijeme.
Zdravko Radović postavio je pitanje na što se odnosi povećanje iznosa u točki 3.4.3. koja se tiče administracije - Upravni odjel za 72.380 kuna.
Općinska načelnica odgovorila je da je riječ je o neplaćanju faktura iz 2013. godine za dogradnju lukobrana Njivice. Županijska lučka uprava je ispostavljala račune, ali Općina za vrijeme izvršne vlasti Tome Sparožića i predstavnika vlasti liste „Povjerenje“ nije na vrijeme plaćala račune i zaračunate su kamate.
Zdravko Radović je napomenuo da je kod donošenja Izmjena Proračuna za 2013. godinu predlagao da se nabave sadnice i organizira tečaj za sadnju maslina te da bi trebalo osigurati neka sredstva za poticaj ljudima, kao što to provode neke općine na otoku Krku.
Općinska načelnica je odgovorila da se sjeća razgovora, ali da nije bilo prijedloga, pa niti amandmana. Pročelnica je nadodala da smo u vezi navedenog pisali i Centru za brdsku poljoprivredu, ali da se nisu očitovali. Dunja Mihelec predložila je da se osnuje udruga maslinara, kao što to recimo funkcionira u Gradu Krku..
Josip Đurđević izjavio je u ime Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti da Odbor podržava utvrđeni prijedlog izmjena Proračuna.
Miljenka Justić postavila je pitanje da li će Općina Omišalj imati neke dodatne financijske obveze s obzirom na to da se osnovna škola odvaja i postaje samostalna ustanova, te da ćemo uskoro imati novi vrtić.
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče službenika zaposlenih u školi koji su određeni zakonom (ravnatelj, tajnik, računovođa), njihovo financiranje ide na teret države, a ono što će Općina Omišalj trebati sufinancirati s Općinom Dobrinj su stručne službe (npr. pedagog, logoped i psiholog), ali sukladno našoj odluci. Dječji vrtić nije odvojen i u sklopu je matičnog vrtića Katarina Frankopan, a eventualno odvajanje odrediti će se odlukom Vijeća.
Nikola Dapčić postavio je pitanje otkad se upotrebljava termin „Park pod crikvun“ i na što se on odnosi, te na što se odnosi povećanje od 232.000 kn u vezi navedenog?
Općinska načelnica odgovorila je da je termin „Pod crikvun – Rosulje“ upotrijebljen kad se kandidirao projekt za sufinanciranje od strane Ministarstva turizma, a koji se odnosio na uređenje poteza šetnice u Njivicama od dijela Pod crikvun do Rosulja (Šetnica A. Koste). „Park pod crikvun“ je vjerojatno tipfeler i ispraviti će se. Pročelnica Upravnog odjela je odgovorila da je riječ o iznosu koje nam je odobrilo Ministarstvo turizma za projektnu dokumentaciju. Načelnica je napomenula da kako projekti nisu izrađeni do 31.12.2014. godine, sredstva su prebačena u 2015.g. i nije riječ o povećanju.
Krešimir Kraljić postavio je pitanje u vezi smanjenja poreza i prireza na dohodak za više od 15% u Općinskom proračunu?
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije odgovorila je da nije riječ o smanjenju, nego je zbog zakonskih propisa došlo do drugačijeg prikazivanja iznosa, koji je prebačen sa pozicije HBOR-a koja je zatvorena, na poziciju Ministarstva financija – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna. Općinska načelnica nadodala je da prema prvom izvještaju za 6 mjeseci Općina ostvaruje čak i veće prihode po osnovi poreza na dohodak.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa,
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa,
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa,
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 glasa protiv.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu,
b) Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
c) Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
d) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu.
 
Točka 2.
Prijedlog prvih izmjena Plana razvojnih programa za 2015. godinu
i projekcija za 2016. i 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Plana dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa, donijelo Prve izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
 
 
Točka 3.
Prijedlog prve izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj
za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prve izmjene Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa, donijelo Prve izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu.
 
 
Točka 4.
      Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2014. godinu
 
         Članovima Vijeća Prijedlog Odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu.
 
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
 
Točka 6.
Pokretanje postupka izbora članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Josip Đurđević.
 
Dunja Mihelec je apelirala da se pokuša potaknuti mlade ljude sa područja općine Omišalj da se prijave.
        
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Omišalj.
 
 
Točka 7.
Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda u Rijeci
 
Članovima Vijeća prijedlozi za imenovanje s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević i Dunja Mihelec.
        
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeće zaključke:
1. Općinsko vijeće Općine Omišalj, na temelju prijedloga Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, predlaže Skupštini Primorsko-goranske županije da se za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuju:
1. Dragan Nišler iz Omišlja, Veli kijec 53/1 i
2. Jelisava Antolič iz Omišlja, Brgučena 17.
2. Općinsko vijeće Općine Omišalj, na temelju prijedloga Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, predlaže Skupštini Primorsko-goranske županije da se za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuju:
1. Nenad Prpić iz Rijeke, Strossmayerova 17 i
2. Sonja Kirn iz Omišlja, Bjanižov 13
 
Vijećnik Zdravko Radović izuzeo se od rasprave i glasovanja po Točki 8. budući da se odlučuje o otkupu zemljišta u njegovom vlasništvu.
 
 
Točka 8.
            a) Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
            b) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta
 
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Dunja Mihelec, Valentina Marohnić i Miljenka Justić.
 
Vijeće je, nakon rasprave,sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom, donijelo:
a) Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj, za gospodarsku namjenu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća u Omišlju, i to 1248/10888 dio kč.br. 1729/1 k.o. Omišalj-Njivice, površine 1248 m², ukupne površine zemljišta 10888 m², po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 35,60 €/m², u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan donošenja odluke o prodaji, u predloženom tekstu.
b) Odluku o otkupu 1160/1652 dijela kč.br. 5284 k.o. Omišalj-Njivice površine 1160 m², po cijeni od 22 €/m², a koje je potrebno za proširenje groblja Sv. Duh u Omišlju.
 
 
Točka 9.
Prijedlozi zaključaka o osnivanju prava služnosti u korist HEP d.o.o.
 
Članovima Vijeća prijedlozi zaključaka s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Dunja Mihelec, Valentina Marohnić, Krešimir Kraljić i Darko Žuvić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo zaključke o osnivanju prava služnosti u korist HEP d.o.o., u predloženom tekstu.
 
 
Točka 10.
Zahtjev PONGRA-GORICA d.o.o. za otpis preostalog dijela komunalnog doprinosa
 
Članovima Vijeća materijal za točku dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa, donijelo sljedeći zaključak:
 
1.  Odbija se prijedlog trgovačkog društva PONGRA-GORICA d.o.o. za otpis preostalog dijela komunalnog doprinosa po Rješenju 7-14, KLASA:UP/I-361-01/14-01/19, URBROJ:2142-06-14-01-3, od 10 ožujka 2014.godine.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 20,25 sati.
 
 
KLASA:021-05/15-01/5
URBROJ:2142-06-15-01-2
 
 
            Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                           Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije