Aktiviraj pristupačnost

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 39/13 i 28/15) i Odluke općinske načelnice Općine Omišalj od 12. listopada 2015. godine, Upravni odjel Općine Omišalj raspisuje
 
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2015./2016.
 
I
Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2015./2016.
 
II
Pojedinačna stipendija za učenike srednjih škola iznosi 500,00 kn mjesečno.
Pojedinačna stipendija za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju prvu godinu studija iznosi 700,00 kn mjesečno.
Pojedinačna stipendija za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,0 iznosi 700,00 kn mjesečno.
Pojedinačna stipendija za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena između 3,5 i 3,99 iznosi 500,00 kn mjesečno.
Stipendije će se isplaćivati u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne školske/akademske godine.
 
III
Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskihidiplomskihstudija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 
A)  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA
1.       da su državljani Republike Hrvatske.
2.       da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine.
3.       da su redoviti učenici srednje škole i to:
- učenici 1. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda osnovne škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili
- učenici 2. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili
- učenici 3. i 4. razreda s postignutim općim uspjehom u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.
 
B)  STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA
  1. da su državljani Republike Hrvatske.
  2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine.
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
- redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili
- redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.
 
IV
Uvjeti iz točke III B) podtočke 1. i 2. ovog Natječaja primjenjuje se i na redovite studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.
Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na stipendiju imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prethodne akademske godine iznosi najmanje 80% najvećeg mogućeg prosjeka ocjena na odnosnom visokom učilištu.
 
V.
Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
 
VI.
Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće:
 
  1. UČENICI
-         presliku domovnice ili osobne iskaznice;
-         uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana - original);
-         uvjerenje o upisu u srednju školu;
-         presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole ako upisuju 1. razred srednje škole;
-         presliku svjedodžbe 8. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole ako upisuju 2. razred srednje škole;
-         presliku svjedodžbe 1. i 2. razreda ako upisuju 3. razred srednje škole;
-         presliku svjedodžbe 2. i 3. razreda ako upisuju 4. razred srednje škole.
 
  1. STUDENTI
-         presliku domovnice ili osobne iskaznice.
-         uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana - original);
-         uvjerenje o upisu na određenu godinu studija;
-         presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ako upisuju 1. godinu studija;
-         ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija ako upisuju 2. ili višu godinu studija.
 
VII.
Zahtjev za dodjelu stipendije učenici srednjih škola i studenti podnose na odgovarajućem obrascu (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima do 13. studenog 2015. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 ili preporučenom pošiljkom na adresu Općina Omišalj – Upravni odjel, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 051/661-983.
 
VIII.

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan propisanog roka neće se razmatrati. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije