Predavanje "Hranom do zdravlja"

  • Lokacija: Zgrada Općine Omišalj (vijećnica)
  • Početak: 18:00
  • Organizator: Organizacija GAIA NOVA
  • Pokrovitelj: Općina Omišalj
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije