Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 05. studenog 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Željko Feretić, direktor Društva Pesja Nautika d.o.o.,
- Anto Trogrlić, Dolores Pujas-Majurec i Ida Tintor građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Jedrlinić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća od  17. rujna 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kada će konkretno biti nastavak  radova u Ulici kralja Tomislava u Njivicama i kada se planira završetak radova? Ne bih voljela da se dogodi da 15.6. radovi još nisu gotovi, jer je lani bilo problema zbog gostiju. Ljudi su se žalili jer su gosti pojedinih objekata odlazili.“
Općinska načelnica odgovorila je da će nastavak, odnosno druga faza uređenja Ulice kralja Tomislava, biti u 2016. godini, ako vijećnici to podrže u njenom prijedlogu proračuna za 2016. godinu. Što se tiče početka radova, Općinska načelnica ovlastila je Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da će radovi morati biti otprilike u isto vrijeme kao i lani jer se drugačije ne mogu izvesti, uzevši u obzir proceduru javne nabave i natječaje koji moraju ići iza Nove godine. Napominje da bi volio da je to sve već provedeno i da se s radovima već može započeti, međutim ŽUC u svojim projekcijama i planovima može to dati u natječaj tek početkom 2. mjeseca, a to znači da, ako sve skupa bude u redu i bez žalbi, postupak može započeti tek krajem 2. mjeseca, pa da sve bude gotovo početkom/polovicom 6. mjeseca. Drugačije na žalost ne ide.
2. „Kada će biti gotov UPU 2 Njivice. Ako još nije gotov, da li je probijen rok utvrđen ugovorom i da li će netko platiti penale?“
Općinska načelnica odgovorila je da je konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice dovršen i dostavljen tijelima sa javnim ovlastima koja su dužna u roku od 30 dana dostaviti svoje mišljenje, pozitivno ili negativno, a mi naravno očekujemo pozitivno mišljenje. Ukoliko u roku od 30 dana ne dostave mišljenje, tada se istekom tih 30 dana nastavlja procedura prema zakonu te UPU šalje najprije na Zavod za prostorno uređenje koji ima rok od 30 dana da se očituje. Nakon toga dostavlja se Ministarstvu koje ponovno ima još 30 dana da se očituje i da suglasnost i onda Općinsko vijeće usvaja Izmjene i dopune UPU-2 Njivice ili ne usvaja.
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Nerazvrstane ceste u našoj Općini su u jako lošem stanju poslije ovih silnih kiša i na nekim dijelovima je nemoguće proći biciklom, pa čak i pješke. Da li se tu može što napraviti? Prije svega mislim na šumski put, dio Mohorov, izlaz na DINU, ulaz preko puta azila i prema Njivicama i izlaz na Beli Kamik. A i sve okolo je u jako lošem stanju.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno u Proračunu Općine Omišalj, a da se jedino može uzeti u obzir raspoloživost sredstava koje imamo i primjedba vijećnika, te onda vidjeti što se može napraviti. Treba vidjeti koliko to košta i da li se može realizirati s obzirom na ono šta je u Proračunu predviđeno.
2. „Što se tiče javne rasvjete u staroj jezgri Omišlja, ima dosta lampi na nekim bitnijim mjestima gdje prolazi puno ljudi, a lampe ne rade. Da li se tu može nešto napraviti?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da što se tiče javne rasvjete Općina reagira po dojavama sa terena i zapažanju ljudi. Građani nas slobodno mogu nazvati, a mi ćemo obavijestiti koncesionara.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Koliko se povećala naplata od dužnika Općine Omišalj, od prošlog Vijeća?“
Općinska načelnica odgovorila je da je prema podacima koje je dobila iz Odsjeka za proračun i financije ukupno po opomenama i ovrhama naplaćeno 834.283,63 kn, a što se tiče katastra 219.405,00 kn, sveukupno u 2015.godini po opomenama i ovrhama naplaćeno je 1.053.688,63 kn. Napomenula je da u ovom trenutku ne može odgovoriti koliko to povećanje iznosi u odnosu na prethodnu sjednicu, ali ako je vijećniku to važan podatak, može taj podatak provjeriti te mu pismeno dostaviti.
Josip Đurđević odgovorio je da je zadovoljan sa dobivenim odgovorom.
2. „Da li je moguće na drugom zavoju Brgučena, s obzirom da nema pješačke staze, urediti neku malu pješačku stazu da djeca ne idu po cesti?“
Općinska načelnica odgovorila je da nije sigurna o kojem točno zavoju se radi te da navedeni prijedlog ovisi o tome čija je čestica, odnosno ima li Općina tamo prostora za napraviti pješački prijelaz ili nogostup. Ako ima, ona je suglasna da se to napravi. Pročelnica Upravnog odjela je nadodala da se prije dosta godina, kad je nogostup građen, pregovaralo sa vlasnicima da daju dio dvorišta, međutim pregovori nisu uspjeli.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano za DINU, ima li kakvih novosti po pitanju zbrinjavanja kemikalija i u kojem roku bi Ministarstvo trebalo te kemikalije maknuti iz našeg dvorišta?“
Općinska načelnica odgovorila je da je od 28.10. u izravnim razgovorima s Ministarstvom i PGŽ, te da smo ishodili nastavak nadzora nad opasnim otpadom i to o trošku Ministarstva. Istodobno nam je rečeno da će se po stjecanju zakonskih preduvjeta, a koji se tiču izrade 4 dokumenta (Revizija Izvješća o sigurnosti, Revizija Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te Operativnog plana zaštite i spašavanja, Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara i Plan zatvaranja postrojenja), steći uvjeti da Ministarstvo pristupi uklanjanju opasnog otpada. Ministarstvo će pristupiti uklanjanju opasnog otpada kada DINA Petrokemija dostavi ove dokumente, a čija izrada je u tijeku.
Dunja Mihelec je pitala da li je zadan neki rok u kojem ti dokumenti moraju biti napravljeni, a Općinska načelnica je odgovorila da je, prema informacijama koje je Općina dobila, prva tri dokumenta moguće izraditi u mjesec dana. Međutim, za ovaj posljednji dokument (Plan zatvaranja) potreban je dulji rok, moguće 4-6 mjeseci. Napomenula je da tijekom čitavog tog perioda očekujemo, barem prema onome što je Ministarstvo reklo, nadzor nad kemikalijama o trošku Ministarstva.
2. „Kada će biti raspisan natječaj za sufinanciranje energetske obnove za stambene zgrade?“
Općinska načelnica odgovorila je da se od ove godine taj program ne provodi putem Općine, nego direktno putem Ministarstva za zaštitu okoliša, odnosno Fonda za energetsku učinkovitost. Nema trenutno informaciju da li je taj natječaj izašao, ali može saznati pa će informaciju dostaviti.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje vezano uz turističku infrastrukturu. Vidio sam program razvoja biciklističkih staza i ti planovi su manjkavi. Moje pitanje je zapravo više apel da se vidi ako se može napraviti kvalitetnija dokumentacija i priprema za sljedeću sezonu, jer staviti biciklističku stazu bez napomena o vrsti prometala i da li je za invalide itd., to je dosta nekvalitetno rješenje. Što je najgore, naše karte završavaju na granici općine Dobrinj i općine Malinska. Dakle barem za sjeverni dio otoka da se napravi biciklističko-pješačka staza, makar kolnička.“
Općinska načelnica je odgovorila da će predložiti Vijeću turističke zajednice da se razmotri ta problematika, a da vijećnik slobodno može poslati svoje sugestije.
2. Drugo pitanje je vezano za problematiku autobusa s jednodnevnim izletima. Podržavam da naši građani dođu na more, ali oni ugrožavaju naše resurse. Imamo veliki manjak plaža i kupališta, a pogotovo je problem kada dođu autobusi pa zauzmu šumicu u 8 ujutro. Da li se može razmisliti o tome da se Voz uredi kao destinacija za jednodnevne autobuse? Znam da postoji problem sa cestom i da ima puno vlasnika, ali to su minimalna sredstva i može se napraviti izletište kao dobro rješenje.
Općinska načelnica odgovorila je da je već sazvala sastanak vezan uz problematiku izletničkih autobusa. Danas se razgovaralo unutar Upravnog odjela i o primjerima koji se koriste izvan granica RH, a gdje se za ulazak autobusa u pojedine općine naplaćuje jako velik iznos i gdje postoji osoba koja kontrolira zadržavanje autobusa na određenom mjestu. Nakon što protekne određeno vremensko razdoblje, ta osoba traži da se autobus ukloni. Tako da ima više primjera, a mi smo danas razmotrili neke od njih. Planira se sastanak u vezi navedene problematike kako bi bili spremni za iduću sezonu. Vezano za Voz, napomenula je da nema problema s prijedlogom, ako je isti u skladu sa Prostornim planom. Osim toga postoji i problematika sigurnosti ceste koja vodi do Voza. Postoji oznaka da se cesta koristi na vlastitu odgovornost. Sredstva koja su potrebna da se osposobi ta cesta, u ovom trenutku su zaista prevelika.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li je Općina imala imenovanu osobu koja je vršila nadzor nad radovima koje je izvodio GP Krk na kolektoru?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Ranka Špigla, a koji je odgovorio da Općina nema osobu za nadzor jer je investitor Ponikve, pa oni imaju osobu zaduženu za nadzor.
Zdravko Radović je napomenuo da su, ako se ne vara, Ponikve jednim dijelom ušli u naše vlasništvo i da bi to trebalo provjeriti. Tamo je napravljen asfalt bez ivičnjaka, koji je prije postojao, a asfalt više nije u funkciji jer su ga kamioni izgurali van, nastale su rupe, a to je naša cesta. Radi se o cesti od kolektora prema Janafu te je dodao da Općina treba imati čovjeka koji brine o njenom vlasništvu.
Snježana Baždarić je napomenula da je navedeno istina, te da je komunalni redar to utvrdio. Poslan je e-mail Ponikvama, te je dogovoreno da se, kad i drugi pročišćivač bude dovršen, a što će biti ubrzo, napravi obilazak tog dijela sa predstavnicima Ponikve, izvođača radova i Općine Omišalj, da zajedno utvrde nedostatke i rokove za sanaciju.
Zdravko Radović je pitao što će se desiti kad dođe netko s autom, udari u rupu i sleti s ceste pa nas tuži, a Snježana Baždarić je odgovorila da se problem rješava i da se nastoji riješiti o trošku onoga tko ga je uzrokovao.
2. „Da li Općina ima osobu koja je pregledala cestu kod osnovne škole prema Lokvici i pustila je u promet?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Ranka Špigla, a koji je odgovorio da Općina ima projektanta koji je napravio to prometno rješenje i nema posebne osobe za nadzor.
Zdravko Radović je napomenuo da je asfalt ok, ali da grmlje ide van 15-20 cm na asfalt i nije očišćeno kako treba. Općinska načelnica napomenula je da smatra da to nije točno jer je danas onuda prolazila službenim vozilom i nije primijetila da joj je i jedan grm zasmetao. Na to je vijećnik odgovorio da će on pokazati 4 mjesta na kojima grm prelazi na asfalt.
 
Krešimir Kraljić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Pitanje za načelnicu kao predstavnicu u Skupštini Ponikve, zašto se javni natječaji o zapošljavanju u društvima Ponikve nikada ne vide?“
Općinska načelnica odgovorila je da je, od njenog stupanja na dužnost 2013. godine, osobno tražila da Ponikve prilikom zapošljavanja objavljuju natječaje barem na svojim internetskim stranicama, iako po zakonu to nisu dužni. Osim toga, tražila je da se o namjeri raspisivanja i objavi tih natječaja najprije obavijeste članovi Skupštine Ponikve. Do danas nije primijetila da je netko zaposlen, a da o tome nije objavljen natječaj, međutim ukoliko se nešto slično desilo, moli da joj se dostavi informacija pa da može reagirati.  
 
Na prijedlog Općinske načelnice u dnevni red uvrštena je sljedeća točka:
 
- Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
2. Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2014. godinu i razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine
3. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d)Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
4. Prijedlog drugih izmjena Plana razvojnih programa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
5.  Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
6. Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
7. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
8. Prijedlog odluke o prihvaćanju Završnog likvidacijskog izvješća Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, i davanju razrješnice likvidatoru
9. Prijedlog odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj
10. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj
 11. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 
__ . __
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnijela je Dunja Mihelec, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Miljenka Justić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeniOdluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.
 
 Točka 2.
Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2014. godinu
i razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je Željko Feretić, direktor Društva Pesja Nautika d.o.o.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Josip Đurđević, Željko Feretić, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić, Nikola Dujmović, Vjeran Piršić, Mirela Ahmetović, Razim Muratović i Zdravko Radović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2014. godinu i razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine .
 
 
Točka 3.
a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić, Josip Đurđević i Vjeran Piršić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a)Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
     
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
 
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
 
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu usvojen je jednoglasno.
 
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016.   i 2017. godinu
b) Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
 
(Vijećnik Nikola Dujmović napustio je sjednicu.)
 
Točka 4.
Prijedlog drugih izmjena Plana razvojnih programa za 2015. godinu
i projekcija za 2016. i 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog drugih izmjena Plana dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo Druge izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
 
Točka 5.
Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana
Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
         
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, s 8 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Prve izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu.
 
Točka 6.
Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
        
Članovima Vijeća Prijedlog drugih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Druge izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu.
 
Točka 7.
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2015. godinu
         
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,  jednoglasno donijelo Prve izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu.
 
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o prihvaćanju Završnog likvidacijskog izvješća Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, i davanju razrješnice likvidatoru
 
Članovima Vijeća Prijedlog  odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, s 8 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o prihvaćanju Završnog likvidacijskog izvješća Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, i davanju razrješnice likvidatoru.
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika
i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog  odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, s 8 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj.
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj
          
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević, Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Maja Mahulja, Dunja Mihelec, Krešimir Kraljuć i Alija Durić.
                      
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj.
  
Točka 11.
Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.    
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 20,37 sati.
 
 
KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2142-06-15-01-2
 
 
           Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije