Aktiviraj pristupačnost

Razni komunalni zahvati

1) U ulici Večja u Omišlju saniran je obalni zid i dio platoa plaže. Vrijednost investicije je 56.560,75 kuna, a obzirom da se radi o ulaganju u pomorsko dobro u investiciji je sudjelovala i Primorsko-goranska županija s 50% sredstava.

 

2) U Njivicama, na zgradi Turističke zajednice sanirana je bočna fasada uz stepenište. Vrijednost radova je iznosila 54.700,00 kuna.

 

3) U ulici Buč u Omišlju saniran je dio ulice u dužini od oko 60 m. Radovi su podrazumijevali razbijanje postojećeg betonskog sloja, zamjenu materijala debljine 15 cm te betoniranje uz izgradnju dva oborinska kanala. Vrijednost radova je 104.937,50 kuna.

 

4) Radi poboljšanja sigurnosti prometovanja u ulicama Pušća i Bjanižov u Omišlju postavljeno je ukupno sedam novih ležećih policajaca. Vrijednost jednog ležećeg policajca je 7.710,00 kn + PDV.

 

5) Od jeseni 2016.g. započet će radovi u ulici Japlenički put u Njivicama i trajat će od početka listopada do početka ožujka 2017. godine. Radovi će obuhvatiti polaganje novih vodovodnih cijevi, sustava oborinske odvodnje i asfaltiranje prometnice u cijeloj širini s postavljanjem novih rubnjaka. Ukupno će biti položeno 550 metara vodovoda i oko 225 metara oborinske odvodnje.

 

6) Djelovanjem oborinskih voda i podlokavanjem, u ulici Put mora, što spaja stari grad i Rivu Pape Ivana Pavla II., po rubovima se počeo raspadati asfalt. Obzirom na opasnost koju je to predstavljalo za pješake, Općina Omišalj pristupila je uređenju istog na način da se po rubnim dijelovima postavio beton, čime se spriječilo daljnje uništavanje ulice. 

 

7) Uređena je fasada na zgradi Lapidarija. Radove je izveo MARVEL CORP d.o.o. prema pribavljenom mišljenju Konzervatorskog odjela u Rijeci. Vrijednost radova je okvirno 60 tisuća kuna.

 

8) Obzirom da se na samom ulazu u naselje Omišalj izgradio trgovački centar u kojem se, između ostalih trgovina, nalazi i Konzum, pokazala se potreba za postavljanjem košarica za otpatke i to od skretanja za ulicu Pušća do skretanja za trgovački centar. Brojni mještani prošetaju do centra kako bi obavili kupovinu, te je u nedostatku košarica nastao problem s količinom otpada u okolišu. Montaža jedne košarice iznosi okvirno tisuću kuna.

 

9) Zbog niske visine zida i sigurnosti pješaka u ulicama Male i Vele steni, postavljena je troredna ograda od pocinčanih elemenata. Ograda je postavljena u blizini dva vidikovca, na način da svojim izgledom ne narušava pogled na uvalu Pesja. 

Iznos za 2 ograde s montažom je 11.550,00 kuna.

 

10) Uređenju dijela ulice Put postana u Njivicama pristupilo se iz razloga što su oborinske vode duž ulice napravile vododerinu koja je predstavljala opasnost za sudionike u prometu. Kako bi se spriječila daljnja devastacija ulice, te povećala sigurnost prometa, pristupilo se izradi armirano-betonskog rigola.

 
11) Uređeno je dječje igralište u naselju Bjanižov na način da je na postojećoj, djelomično uređenoj površini postavljena gumena podloga i razna igrala te antistres podloga.
 
12) Kod Plave terase u Njivicama, na zelenoj površini, uređena je pješačka komunikacija postavljanjem betonskih opločnika- tlakovci.
 
13) Uređeni su pješčanici na plaži Jadran u Omišlju izradom stepenica, uređenjem zidova i dohranom dva pješčanika.
 
14) Uređen je dio puta u Ulici Kančinar oštećen vodenim bujicama. Uređen je potporni zid i betoniran je dio ceste. Vrijednost radova je 94.000,00 kuna
 
15) Uređena su dva javna parkirališta u Njivicama. Parkiralište Krčine, predviđeno za autobuse i automobile, uređeno je na način da se je površina isplanirala, ugradio tampon i asfaltirane su vozne trake. Parkiralište kod „Peharčeka“ prošireno je nasipavanjem i poravnanjem platoa. Uređenjem parkirališta za autobuse na Krčinama stvoreni su uvjeti za novu prometnu regulaciju turističkih autobusa u Njivicama. Ishodovane su sve potrebne suglasnosti
 
16) Uređenje dječjeg igrališta u ulici Pušća - postavljena je nova antistres podloga, sprave i igrala te klupe i koševe za otpatke. Ukupna vrijednost radova je 215 tisuća kuna.
 
17) Uređenje ulice Put Postana u Njivicama - u siječnju 2019. započelo je izvođenje građevinskih radova na uređenju puta prema crkvi te dio ceste u ulici Put Postana gdje će se izvesti nogostup u dužini od cca. 100 metara.
 
18) Uređenje dijela plaže u uvali Pesja - uređenjem je obuhvaćen postojeći betonski plato i to izvođenjem nove betonske ploče, a segmenti ploče odvojeni su trakama s oblucima. Izvedeno je i proširenje za smještaj kabine za presvlačenje što se do sada
nalazila nasred betonskog platoa.
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije