Redovan dimnjačarski obilazak - novi termin

Na području općine Omišalj redovan dimnjačarski obilazak izvršavat će se od 28.01.2016.g. Planirano trajanje radova je 5 (pet dana).
Do perioda početka redovnih radova, prema potrebi, korisnici usluga mogu dogovoriti termin i ranije na broj: 0992513626.  
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije