Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 17. prosinca 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Anto Trogrlić i Dolores Pujas-Majurec, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća od 30. studenog 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom da nam je izgradnja tržnice pri kraju, da li su već sklopljeni ugovori sa eventualnim zakupnicima odnosno postoje li neka pisma namjere? Moj prijedlog je da se privuče zainteresirane sa nekom vrstom oslobođenja, umanjenjem plaćanja, a naročito za OPG-e sa područja naše općine i sl. Da taj prostor zaživi i da se stanovnici naviknu na njega.“
Općinska načelnica odgovorila je da ugovori sa zakupnicima nisu sklopljeni jer je tržnica još u izgradnji i nije moguće u potpunosti predvidjeti kada će biti dovršena, odnosno kada će biti u punom pogonu jer treba urediti unutrašnji prostor. Do danas su se Općini Omišalj obratila tri zainteresirana subjekta, od kojih su dva sa područja naše Općine. Naravno da se razmatra da OPG sa područja Općine koriste prostor pod nešto povoljnijim uvjetima. Pročelnica Upravnog odjela je nadodala da je davanje u zakup regulirano Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora koja propisuje objavu natječaja, a uvjete natječaja utvrđuje Općinsko vijeće.
2. „Glede regulacije prometa prema vrtiću i školi i jednosmjernog prometa u vremenu od 7-9:30 i 14-15:30, postoje pritužbe roditelja da se jedni te isti roditelji ne pridržavaju pravila nego se istim putem vraćaju nazad. Da li je u tim terminima moguće postaviti nekakvu kontrolu i to sankcionirati?“
Općinska načelnica odgovorila je da je razgovarala sa Načelnikom policije koji je rekao da ne bi bilo efikasno da na tom mjestu stoji policijski službenik u odijelu jer onda naravno nitko ne bi kršio promet, ali ćemo pokušati da netko iz Općine stoji na tom mjestu i pokuša usmjeriti roditelje da koriste predviđeni pravac.
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano za parking u Njivicama, točnije u Kijcu dolje desno gdje je autobusna stanica. Na tom mjestu Pesja Nautika je očistila i uredila zelenilo, ali se između grmova pojavilo smeće koje bode u oči. Još jedna bitnija stvar je da izvođač radova koji je tamo radio nije vratio prostor u prvobitno stanje. Ne znam tko vrši nadzor nad izvođačem radova, ali svaki put kada odu prostor ostane neuređen i neuredan?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da će poslati nekog iz Općine da to izvidi. Općinska načelnica je nadodala da je izvođač radova bio DINOCOP, a nadzor je bio angažiran od strane Ponikve.
2. „Vezano za stupiće o kojima smo prošli put govorili, stupić je sad pokvaren, nema rasvjete oko njega i već je par ljudi tamo palo, pa ako se može to urediti i pokriti taj dio da se to više ne događa?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da će također poslati nekog iz Općine da to riješi.
 
Josip Đurđević postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „ Da li je moguće preko puta Trga Ante Starčevića podšišati hrastove. Visoki su i prijete da padnu na parkirane automobile i zgrade.“
Općinska načelnica je odgovorila da će dati nalog Pesja Nautici.
2.„ Da li je moguće uređenje Trga Ante Starčevića, ima tamo nekih 20-30 ploča, da se polijepe jer tamo stoje već dvije godine?“
Općinska načelnica je odgovorila da smo dobili suglasnost Kijac nekretnina za vršenje interventnih radova koji se tiču sigurnosti stanovnika koji žive tamo, tako da ćemo mi pristupiti tim radovima do kraja ove godine. To je bio i prijedlog Mjesnog odbora Njivice.
 
Nikola Brozić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Pitanje vezano za crkvicu Sv. Jelene na Placi. Ona je otkrivena i sada stoji pokrivena sa nekakvom ceradom. Moje mišljenje je da se ne bi trebalo igrati sa tisućljetnom kulturom ove općine. Kad kiša počne ulaziti u kamen moguće da će doći do većih šteta. Pretpostavljam da je investitor sama crkva, a znam da su naši iseljenici dali dosta novaca. Tko radi građevinske radove ne znam, ali na veliku sramotu cijelom Omišlju će biti ako uništimo crkvu.“
Općinska načelnica odgovorila je da su radovi u potpunoj ingerenciji naše Župe. Župnik Bozanić o tome brine, a Općina i ona osobno stoje na raspolaganju Župi vezano za dodatne radove. U Proračunu Općine Omišalj je osigurano 8000 kn za pomoć Župi.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „15.1. će u Sloveniji biti potpisan od strane njihovog Ministarstva oko 45 milijuna eura vrijedan bilateralni ugovor. Apeliram da eventualno Općina pokuša uspostaviti nekakav radni tim, možda tim studenata pa da vidimo s kim bi tamo mogli surađivati.“
Općinska načelnica je odgovorila da je Općina primila vijećnikovu informaciju upućenu e-mailom i počela je sastavljati tim. Proširit će se i na ljude koji su se time bavili ranije.
2. „Drugo pitanje je možda više informacija kolegama, radi se o području Voza. Na zadnjoj radionici Županijski prostorni plan predvidio je 5000 kreveta, a ne kao naš općinski prostorni plan 500. Izrađivači studije su rekli da su pitali Zavod u Rijeci i dobili su eksplicitni odgovor 5000 kreveta. Da li se može dobiti provjerena informacija o navedenom? Isto tako da li se može dobiti odgovor o statusu kamenoloma? Da li možemo zatražiti da ovi izrađivači strategije predstave strategiju ovom Općinskom vijeću jer oni zapravo ulaze u strategiju ovog otoka, oni predviđaju zabavni park, a koliko znam nitko nije pitan iz Općine.“
Općinska načelnica je odgovorila da će Općina dati pisani odgovor. Koliko joj je poznato prostorni planovi propisuju maksimalni broj kreveta. Ako stoji 5000 kreveta, pretpostavljam da je to pogreška. Što se tiče kamenoloma, Ured državne uprave pisanim putem utvrdio je da kamenolom ne posluje zakonito odnosno nema koncesiju.
 
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče procjene sigurnosti Općine Omišalj. Tko je bio dužan za ovu godinu podnijeti izvješće o sigurnosti s obzirom na sva događanja u svijetu? Do sad nismo imali izvješće ni na jednoj sjednici, s obzirom na sva događanja koja su se desila i u Omišlju, konkretno dva zapaljena auta, predložio bih da nam na sljedeću sjednicu dođe Načelnik policije.“
Općinska načelnica je odgovorila da će kao i prošle godine Načelnik PU Krk dati izvještaj za 2015. godinu te vjeruje da se čeka istek ove godine.
2. „Da li se netko javio za natječaj koji je raspisan za Kamp Pušća i da li su to ozbiljne firme?  Da li se netko žalio ili dao primjedbe na natječaj?“
Općinska načelnica odgovorila je da se do danas javilo nekoliko zainteresiranih tvrtki – tvrtka VALAMAR, Hoteli Njivice, Jadran hoteli, Adria Mia, GP Krk. Oni su se javili u Općinu Omišalj. Do danas se nitko  nije žalio na natječaj, neki su imali dodatna pitanja o samom zemljištu i kampu.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Molim opis poslova i zadataka svih zaposlenih u komunalnom odsjeku. U pisanom obliku.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se traženo dostaviti.
2. „Akosu informacije točne, sve prigovore koje smo dali na katastarskom izlaganju vodi odvjetnički ured. Pa me zanima u vezi tih predmeta koliko je stvari riješeno u našu korist i koliko nas to košta? Jedan put koji je bio općinski, sad je privatni - Mala vraca. Zanima me što je odvjetnik u tom slučaju napravio. Zanimaju me poslovi odvjetnika u pogledu katastra, a posebno taj slučaj“
Općinska načelnica odgovorila je da će odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Pitanje ispred Odbora za obrazovanje i socijalu. Imamo informaciju da je izrađena studija o isplativosti otvaranja vrtića. Tko je dao naručiti tu studiju, ako je ona napravljena i tko ju je izradio?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj naručila, a EFRI izradio studiju isplativosti izdvajanja vrtića u Omišlju iz ustanove Katarine Frankopan Krk. Ona pokazuje da su troškovi izdvajanja vrtića jednaki troškovima unutar postojeće ustanove vrtića. Načelnica će dati prijedlog vijećnicima da pokrenu proceduru izdvajanja dječjeg vrtića, poštujući zakonsku proceduru.
2. „S obzirom da u zadnje vrijeme imamo cijeli niz natječaja na području naše Općine, interesira me da li se može dobiti informacija na koliko je od tih natječaja zaposleno ljudi s područja općine Omišalj. Koliko smo imali mi kao Općina utjecaja pri zapošljavanju u Osnovnoj školi? Da li smo mogli utjecati da se pri zapošljavanju osoba istih kvalifikacija, zaposli osobu s područja općine Omišalj, s obzirom na putne troškove?“
Općinska načelnica odgovorila je da ona osobno ne prati natječaje, ali da će istražiti odnosno pokušati doći do podataka koliko je osoba s područja naše Općine zaposleno na natječajima. Ono šta sada može reći jest da apsolutno svi novozaposleni u vrtiću Omišalj imaju prebivalište u općini Omišalj. Napomenula je da će dopuniti odgovor pisanim putem. Inače, prema Kaznenom zakonu takva vrsta utjecaja bila bi zlouporaba položaja nje kao načelnice. Nažalost nitko ne može utjecati da se ova ili ona osoba zaposli. Školski odbor donosi odluku o zaposlenju u Osnovnoj školi, a Općina Omišalj nema nikakvog utjecaja na to.
 
Na prijedlog Općinske načelnice u dnevni red uvrštena je sljedeća točka:
 
- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti
 
 Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu           
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d)Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015.  godinu
2. Prijedlog trećih izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine
3. Prijedlog trećih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
5. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2016. godinu
7. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice
9. Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2016. godinu
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti
 
__ . __
  
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu           
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015.  godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Nikola Dujmović, Mirela Ahmetović i Maja Mahulja.
Dunja Mihelec izjavila je u ime Odbora za proračun i financije da je Odbor dao potpunu suglasnost na navedene prijedloge izmjena.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu usvojen je jednoglasno.
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
 
a) Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Treće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu.
  
 
Točka 2.
Prijedlog trećih izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje od
2015. do 2017. godine
 
Članovima Vijeća Prijedlog trećih izmjena Plana razvojnih programa dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,jednoglasno donijelo Treće izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine.
 
Točka 3.
Prijedlog trećih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog trećih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Darko Žuvić, Mirela Ahmetović, Jelena Bigović i Maja Mahulja.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Treće izmjenePrograma utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu.
 
Točka 4.
Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Druge izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu.
 
 
Točka 5.
Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Prve izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu.
 
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2016. godinu.
 
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.    
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Vjeran Piršić, Mirela Ahmetović, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Nikola Dujmović, Zdravko Radović i Josip Đurđević.
 
Na zajednički amandman svih vijećnika, sa kojim se Općinska načelnica kao predlagatelj akta suglasila te je time navedeni amandman postao sastavni dio Prijedloga odluke, u Prijedlogu odluke u članku 2. stavku 1. podstavku 2. riječi: „prema zahtjevu tvrtke JANAF d.d.“ brisane su.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.
 
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.    
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice.
 
 
Točka 9.
Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Valentina Marohnić, Krešimir Kraljić i Josip Đurđević.
         
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno  donijelo Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2016. godinu.
 
Točka 10.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti
 
Članovima Vijeća Prijedlog zaključka s obrazloženjem dostavljen je na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
         
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno  donijelo sljedeći zaključak:
 
1. Povodom zahtjeva PONIKVE VODA d.o.o. KRK, Vršanska 14, Krk, a radi rješavanja imovinskopravnih odnosa u postupku gradnje, postavljanja i održavanja infrastrukturne građevine „Fekalna kanalizacija jezgre Omišalj“ daje se suglasnost za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti gradnje, postavljanja i održavanja, u korist PONIKVE VODA d.o.o. Krk (OIB: 64125437677), bez naknade, na nekretnini u vlasništvu Općine Omišalj oznake z.č.1137/7 upisanoj u z.k.ul.2808 k.o. Omišalj, u dužini 2 m i 3 metra u širini nekretnine (površina služnosti 6 m²), sve sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11).
2. Ovlašćuje se Općinska načelnica na potpisivanje Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke 1. ovog Zaključka.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 19:23 sati.
 
 
KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2142-06-15-01-2
 
 
            Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                          Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                     Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije