Aktiviraj

Stručno predavanje povodom Europskog dana logopedije

Povodom Europskog dana logopedije, logopedinja Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Višnja Žeks održat će stručno predavanje na temu: Predčitalačke i predmatematičke vještine.

Predavanje će se održati 10. ožujka 2016. u Krku, u predvorju OŠ “Fran Krsto Frankopan”, s početkom u 16 sati.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije