Obavijest stanovnicima Općine Omišalj o sufinanciranju voćnih sadnica i loznih cijepova

OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE OMIŠALJ
O SUFINANCIRANJU VOĆNIH SADNICA I LOZNIH CIJEPOVA U 2016. GODINI
 
 
Općina Omišalj sufinancirati će nabavu sadnog materijala u suradnji sa rasadnikom "P & B HORTIKULTURA MALINSKA" iz Svetog Vida, Miholjice bb. Rasadnik odobrava 12% popusta na maloprodajnu cijenu voćnih sadnica i loznih cijepova. Općina Omišalj sufinancira 50% preostalog iznosa, a razliku do pune cijene sadnica snose stanovnici Općine Omišalj.
 
Predbilježba u svrhu nabave voćnih sadnica i loznih cijepova na području Općine Omišalj započinje u ponedjeljak, 7. ožujka 2016. godine.
Prijave putem obrazaca vršit će se svakodnevno od 13,00 – 16,00 sati do petka, 18. ožujka 2016. u zgradi Općine Omišalj, ured broj 8.
Svi stanovnici koji nisu u mogućnosti doći i osobno ispuniti obrazac za narudžbu sadnica, mogu to učiniti putem računala i tako ispunjenog poslati putem elektronske pošte. Obrazac se nalazi uz obavijest na internet stranici Općine Omišalj.
 
Sadnice će se nakon završetka predbilježbe, od 18. ožujka 2016. godine, moći kupiti u rasadniku "P & B HORTIKULTURA MALINSKA".
Pravo kupnje ima svaki punoljetan stanovnik Općine Omišalj, što dokazuje osobnom iskaznicom, a do najviše 5 voćnih sadnica i 10 loznih cijepova po kućanstvu. Najviši iznos sufinanciranja po kućanstvu je 165,00 kuna.
 
Kontakt osoba: Natalija Dašek (tel: 051/661-977; e-mail: natalija.dasek@omisalj.hr)
 
                                                                                                                                                                        
 
PONUDA SADNOG MATERIJALA ZA 2016. GODINU
 
REDNI BROJ
VRSTA
REDOVNA CIJENA SA PDV-om (kn)
CIJENA SA POPUSTOM I SUBVENCIJOM (kn)
1.
Maslina oblica
65,00
28,60
2.
Maslina leccino
65,00
28,60
3.
Maslina pendolino
65,00
28,60
4.
Maslina cippressino
65,00
28,60
5.
Maslina ascolana tenera
65,00
28,60
6.
Smokva zamorčica
75,00
33,00
7.
Smokva petrovača bijela
75,00
33,00
8.
Trešnja
42,00
18,48
9.
Višnja
42,00
18,48
10.
Šljiva
42,00
18,48
11.
Dunja
42,00
18,48
12.
Jabuka
42,00
18,48
13.
Kruška
42,00
18,48
14.
Limun
75,00
33,00
15.
Mandarina
75,00
33,00
16.
Planika
58,00
25,52
17.
Šipak (nar)
75,00
33,00
18.
Lozni cijepovi
20,00
8,80
 
 
 
 

OPĆINA OMIŠALJ 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije