Besplatno poslovno savjetovanje poduzetnika početnika

Primorsko – goranska županija i Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka provode projekt besplatnog poslovnog savjetovanja u funkciji poticanja razvoja poduzetnika početnika na području Primorsko-goranske županije.
 
Ciljevi:
Temeljni je cilj projekta potaknuti njihov rast, a sve kako bi se povećao broj novih poslovnih subjekata, povisila stopa njihova preživljavanja, povećao udio mladih poduzetnika te udio poduzetnika u djelatnostima sa višom razinom dodane vrijednosti.
 
Ciljane skupine:
  • poduzetnici početnici (trgovačka društva, obrti, OPG-i i drugi ustrojbeni oblici poduzetničkog djelovanja do dvije godine starosti)
  • nezaposlene osobe s poslovnom idejom
  • potencijalni poduzetnici
  • osobe koje su podnijele zahtjev za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
Projektom su predviđene aktivnosti savjetovanja iz sljedećih područja:
  • Područje I – Pokretanje i vođenje poslovanja,
  • Područje II – Provedba aktivnosti razvoja poslovanja gdje će se posebna pažnja posvetiti i izradi poslovnih planova,
  • Područje III – Pristup izvorima financiranja i bespovratnim poticajima gdje će se posebna pažnja posvetiti izradi prijava za pristup na nacionalne i EU natječaje.
Broj sati pojedinačnog savjetovanja:
Korisnici će dobiti 8 sati pojedinačnog savjetovanja iz gore navedenih grupa.

Poveznica na web stranicu gdje možete pronaći više informacija o Projektu Besplatnog savjetovanja poduzetnika početnika PGŽ-a te online prijavni obrazac:
 

 

www.pbiro.hr/prijava_pgz_savjetovanje_poduzetnici_krk.html 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije