Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2015. godinu

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 18. ožujka 2016. godine, objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2015. godinu
 
 
I. Predmet poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2015. godinu.
 
II. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge, koje djeluju na otoku Krku i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.
 
III. Sportaš i sportska udruga (kolektiv) godine otoka Krka za 2015. godinu, biraju se u sljedećim kategorijama:
1. Najuspješnija sportašica do 14 godina starosti
2. Najuspješniji sportaš do 14 godina starosti
3. Najuspješnija sportašica od 14-18 godina
4. Najuspješniji sportaš od 14-18 godina
5. Najuspješnija sportašica seniorka
6. Najuspješniji sportaš senior
7. Najuspješnija ženska ekipa do 18 godina starosti
8. Najuspješnija muška ekipa do 18 godina starosti
9. Najuspješnija ženska seniorska ekipa
10 .Najuspješnija muška seniorska ekipa
11. Nagrade za sportske zasluge i jubileje
 
IV. Pisani prijedlog iz točke I. ovoga javnog poziva obvezno sadrži:
1. sportaši - pojedinačno:
•dokaz o ostvarenim sportskim rezultatima 
•potvrdu o članstvu u klubu (kopija članske iskaznice)
Za sportaše koji djeluju izvan područja otoka Krka, a stanovnici su otoka Krka, uz navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i potvrdu o prebivalištu.
 
2. klubovi:
•dokaz o ostvarenim sportskim rezultatima
•potvrdu o rangu natjecanja
 
3. U kategoriji navedenoj pod rednim brojem 11. članka III. kandidati se nominiraju temeljem posebno uspješnih sportskih aktivnosti i doprinosa prosperitetu otočkog sporta u pojedinoj kalendarskoj godini. Nagrade se dodjeljuju i za 15, 20 i više godina kontinuiranog rada u sportu i to svim pojedincima i klubovima koji u godini za koju se nagrade i priznanja dodjeljuju slave obljetnicu. 
 
Nagrade za najbolje po kategorijama iz točke III. iznose: 
- za pojedince 2.000,00 kn,
- za sportske udruge (kolektive) 3.000,00 kn. 
 
V. Zaprimljene prijedloge razmatrat će „Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka“.
 
VI. Prijedlozi se dostavljaju do 2. travnja 2016. godine, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, uz naznaku: ,,za sportaša/sportsku udrugu godine otoka Krka“.
 
KLASA:620-01/16-01/1 
URBROJ:2142-06-16-01-11
 
 
OPĆINA OMIŠALJ
Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije