Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 25. veljače 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Ivan Otulić, Vjeran Piršić, Zdravko Radović, Denis Rukavina i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Anto Trogrlić, Dolores Pujas-Majurec, Sandra Božičević i Ida Tintor, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća od 17. prosinca 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Pošto su nam nerazvrstane ceste - bijele ceste u lošem stanju, npr. potez Beli Kamik prema izlazu na Janaf (biciklistička staza), kod azila, sve je odnijela vododerina, da li se tu može nešto napraviti, imamo li sredstava?“
Općinska načelnica odgovorila je da su nam sredstva ograničena što se tiče sanacije nerazvrstanih cesta, ali da ako su u Proračunu za 2016.g. decidirano predviđena sredstva za spomenuti popravak, da će to biti popravljeno. Napomenula je da će zatražiti pomoć Turističke zajednice, ako je potrebno.
2. „Pohvaljujem uređenje vidikovca uz Vele steni, koji je sada puno ljepši te se ljepše vidi prema moru. Da li se može isto tako nešto napraviti prema Dubcu, jer ima puno stabala koja su se proširila?“
Općinska načelnica odgovorila je da pohvalu zaslužuje Pesja – Nautika, a ne Općina Omišalj. Napomenula je da će Dubec sigurno biti zahtjevniji s obzirom na pristupačnost samog terena, ali da će vidjeti što se može učiniti i da će dati nalog Pesja – Nautici.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano za tržnicu, koliko ja znam G.P.P. Mikić je imao rok za završetak radova negdje u prosincu. Kada će definitivno tržnica biti završena, te ako je prekoračen rok, da li se po ugovoru mogu naplatiti penali?“
Općinska načelnica odgovorila je da podsjeća da je tvrtka G.P.P. Mikić dobila mogućnost rada temeljem provedenog postupka javne nabave i da su bili jedini koji su zadovoljili uvjete javnog nadmetanja. Pored njih, javio se samo GP Krk koji je ponudio cijenu veću od one koja je bila predviđena našim troškovnikom. Da, bio je predviđen raniji završetak i rokovi su se pomicali u nekoliko navrata, a razlog tome su i izmjene projekta odnosno dodatne konzultacije sa projektantom čiji projekt nije bio dovoljno dorečen, te usuglašavanje sa konzervatorskim odjelom u Rijeci. Drugi razlog je i zaista nepovoljno vrijeme, ali po njenoj osobnoj ocjeni i nedovoljna brzina samog izvođača. Svako probijanje rokova koje nije opravdano penalizirat će se prema ugovoru.
2. „Da li postoji mogućnost da se pokrene kaznena prijava protiv uredništva NJOK-zbog širenja mržnje, dezinformacija i ostaloga, te da se pronađe točno tko stoji iza tog lista?“
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče NJOK-a ona nije upoznata sa njegovim sadržajem i nema ga namjeru čitati, jer se prema informacijama drugih sastoji od dječje priče i dezinformacije te je ispod njenog intelektualnog nivoa. Iza tog glasila stoji Nezavisna lista povjerenja Tome Sparožića čija 4 vijećnika sjede ovdje na Vijeću, pa se njima mogu postaviti pitanja o NJOK-u. Pretpostavlja da je Nezavisnoj listi Tome Sparožića dosadno pa pišu bajke i dječje priče. Što se tiče mogućnosti podnošenja kaznene prijave, napominje da ima previše posla da bi se takvim glupostima bavila, ali da će o tome razmisliti ukoliko bude potrebno.
 
Josip Đurđević postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što je poduzeto po naplati duga, i to po naplati koncesija, poslovnih prostora i ostalih prostora? Da li se povećala naplata, da li je izvršena kakva ovrha i da li su dužnici izvršili svoja plaćanja?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je u 1. mjesecu 2016. godine po opomenama i ovrhama naplaćeno ukupno 28.231,76 kuna, po katastru ukupno 4.100,00 kn, a što sveukupno iznosi 32.331,76 kn. U 1. mjesecu 2016.g. od FINE su ovršene 2 ovrhe, na FINU je poslano 6 ovrha, a ukupan broj ovrha koje se nalaze na FINI je 86.
2.„Budući da nam dolazi turistička sezona, a svi znamo da je počeo Zika virus, zanima me da li su osigurana sredstva za špricanje protiv komaraca?“
Općinska načelnica odgovorila je da su sredstva osigurana, te je napomenula da je uvjerena da Zika virus neće doći u naše krajeve.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li je moguće da se u neki plan na nivou Otoka Krka stavi uređenje biciklističkih staza, ali za područje naše općine? Tiskaju se karte biciklističkih staza koje ne uključuju staze na našem području. Redovito se u sezoni dešava da dolaze brodovi sa 150-200 turista koji onda krenu biciklima po magistrali. Moli da se to pitanje ponovno postavi na koordinaciji, kako bi se nešto pokrenulo.“
Općinska načelnica odgovorila je da se na nivou otoka Krka izrađuje karta biciklističkih staza, od strane Turističke zajednice. Jedno od pitanja bilo je i da li su ceste koje su namijenjene automobilima i većim vozilima biciklističke, te je izglasano da se one označe kao obične ceste. Biciklisti znaju da mogu proći po tim običnim cestama. Što se tiče samog fizičkog rada na uređenju biciklističkih staza, treba pronaći fond koji bi financirao njihovu izgradnju. Vjeran Piršić je napomenuo da je na Odboru za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja, na koji su došli predstavnici Općine Malinska, predsjednik TZ Kvarnera i TZ Dobrinj, dogovoreno da se krene u integraciju pješačkih, biciklističkih i konjičkih staza za te tri općine, do ljeta. Nakon toga su dobili informaciju da TZ Otoka Krka radi taj projekt. On je mišljenja da ga radi presporo i jako loše te da treba napraviti reviziju aktivnosti TZ Otoka Krka.
2. „Što se tiče UPU 2 – Njivice, hoće li izrađivač koji nas toliko zavlači na vrlo bahat način, biti pozvan na jednu od sljedećih sjednica Vijeća da podnese Vijeću izvještaj o svom radu?“
Općinska načelnica odgovorila je da je naš UPU – 2 Njivice predan u Ministarstvo, čije mišljenje čekamo. Rok za očitovanje Ministarstva ističe uskoro. Ako mišljenje Ministarstva bude pozitivno, već na sljedećoj sjednici će biti usvajanje UPU 2 - Njivice, te ćemo pozvati i samog izrađivača.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Cesta koja je popravljana prema Janafu, u kojoj je fazi?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je dogovor da se do kraja 3. mjeseca to sanira. U razgovoru sa GP Krkom i Ponikvama kao investitorima, obećano je da će se to, s obzirom na vremenske prilike, riješiti do kraja mjeseca. Na pitanje vijećnika da li je cesta od kampa sanirana ili će se tek sanirati, odgovorila je da je sanirana u rubnom dijelu uz prometnicu, a da će se sada krenuti u obnovu udarnih rupa koje postoje. Vijećnik je nadodao da rubni dio ceste nije saniran, nego samo zakrpan, na što je Načelnica odgovorila da će ona osobno obići cestu.
2. „Gdje smo stigli s nabavom sadnica?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je Općina Omišalj, po uzoru na neke druge općine, pripremila program i odluku koju će načelnica potpisati ovih dana. Predviđena je mogućnost nabave 5 sadnica voćaka i 10 loznih cijepova, s tim da je predviđeno sufinanciranje od strane Općine Omišalj u iznosu od 50% cijene. Dobili smo ponudu od rasadnika, priprema je izvršena, te se postupak planira finalizirati idući tjedan. Obavijest će biti objavljena na webu, te će ljudi biti upoznati s navedenim.
 
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje u vezi EU fondova. U petak je bila radionica u Zagrebu i mislim da iz Općine Omišalj nitko nije bio. Riječ je o 75% nepovratnih sredstava, natječaji su u tijeku i završavaju krajem 3. mjeseca.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je jedan od zaposlenika bio na jednoj od radionica u vezi sa EU fondovima, ali da u tom trenutku ne može točno reći o kojoj se radionici radi. Na pitanje vijećnika na koje se još projekte Općina misli prijaviti, Općinska načelnica je odgovorila da se Općina misli prijaviti na sve projekte za koje ima spremnu dokumentaciju. Za neke projekte dokumentacija se tek očekuje, a za neke za koje imamo spremnu dokumentaciju, očekujemo natječaj. Tako da se mi pripremamo te također još uvijek konzultiramo sa konzultantskim kućama.
Vijećnik je postavio pitanje da li se može dobiti odgovor u pisanom obliku na koje se projekte mislimo prijaviti, na što je Načelnica odgovorila da može. Ujedno je napomenuo da misli da se do 25.3. treba prijaviti sa Jezerom.
2. „Vezano uz pitanje Voza i činjenice da kamenolom ne postoji zakonito, da li Općina može poduzeti nešto oko toga, pogotovo sada kad su došli neki novi ministri, novi ljudi? Da li Općina misli ići u rješavanje kaosa na svom području, jer kamenolom ne posluje legalno?“
Općinska načelnica je odgovorila da je istina da kamenolom ne postoji zakonito, međutim da u ministarstvima nisu novi ljudi. Napomenula je da naravno da se Općina čitavo vrijeme bori u vezi sa nezakonitošću rada kamenoloma, međutim nema još konkretan rezultat. Napominje da je na uvid dostupna i prepiska sa raznim institucijama i sva dokumentacija u kojoj Općina traži privođenje područja kamenoloma u zakonite okvire.         
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom da u opisu posla komunalnog redara stoji kontrola komunalnog reda, da li komunalni redar ima obvezu obići područje oko pojedinih zgrada u kojima se grade apartmani. Izvođači radova nakon dovršetka radova iza sebe ostavljaju kaos. Govorim konkretno o tri zgrade koje se nalaze na ulazu u Japlenički put. Sve oko zgrada je očišćeno, međutim svo ono smeće, šuta, vreće, zgrnuto je u šumarak.“
Općinska načelnica odgovorila je da komunalni redari dva puta tjedno obilaze čitav teren, a u ostale dane po prijavi stanovnika. Po pitanju konkretno navedenog slučaja, to odlaganje građevinskog otpada izvršili su, nažalost, stanovnici Njivica, građevinari iz Njivica. Postupak je pokrenut i uskoro će biti dovršen i otpad će se ukloniti.
2. „Da li je završena kompletna procedura po pitanju natječaja za nastavak radova u Ulici kralja Tomislava i svih ostalih radova, od nogostupa u ulici Gromačine do radova koji su planirani u Japleničkom putu. Prozvana sam imenom i prezimenom (u NJOK-u) da je ulica Gromačine asfaltirana iz razloga šta ja i gospodin Trogrlić živimo u toj ulici. Ta ulica nije moja privatna ulica, stjecajem okolnosti živim u njoj, ali shvatila sam da kao vijećnica imam zadatak zalagati se za poboljšanje infrastrukture i raznoraznih projekata. Da su gospoda koja pišu takve nebuloze bolje informirana, znala bi da u ulici Gromačine živi najveći broj stalnih stanovnika Njivica, da ulica ima najveći broj privatnih iznajmljivača, da su se barem jednom mjesečno u proteklom razdoblju dešavala puknuća vodovodne cijevi i da smo svako toliko bili bez vode, i mi i naši gosti, stoga je asfaltiranje bilo potrebno. Kada ide nastavak radova?“
Općinska načelnica odgovorila je da su to osobe koje ne znaju niti napisati u kojoj ulici članica Vijeća živi, jer su napisali da živi u Japleničkom putu, a ne u Gromačinama. U Gromačinama će se radovi dovršiti u vremenu kada budu izvođeni radovi u Ulici Kralja Tomislava, a to je u prvoj polovici ožujka. Što se tiče Japleničkog puta, rekonstrukcija i asfaltiranje počinje na jesen.
 
 Krešimir Kraljić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Molim očitovanje na tvrdnju o pogodovanju pri zapošljavanju u Pesja Nautici te da je Mirela Ahmetović kriva za sukob interesa i nepotizam i da ju je Prekršajni sud u Krku proglasio krivom jer je na mjesto direktora zaposlena osoba koja ne zadovoljava posebne uvjete.“
Općinska načelnica odgovorila je da je nakon provedenog Natječaja za zapošljavanja direktora u Pesja Nautici, a koji su provodili članovi Skupštine, odabran direktor temeljem Sistematizacije radnih mjesta i Zakona o trgovačkim društvima, iako nije postojala zakonska obveza raspisati natječaj. Zbog nezadovoljstva zbog nedobivanja tog radnog mjesta, nekoliko kandidata podnijelo je prijavu inspekciji. Još uvijek se vodi postupak na Prekršajnom sudu i nije istina da je Načelnica kažnjavana ičim. Postupak još nije završen.
 
Na prijedlog Općinske načelnice, zbog nemogućnosti dolaska načelnika Policijske postaje Krk, iz dnevnog reda izostavljena je sljedeća točka:
 
- Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Omišalj u 2015. godini
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu projekta Kamp Pušća sklapanjem ugovora o osnivanju prava građenja
2. Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2016. godini
3. Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
8. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Omišalj
9. Prijedlog odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj, za realizaciju tri kapitalna projekta:
a) izgradnju pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac,
b) proširenje groblja i
c) rekonstrukciju društvenog centra
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj
11. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
12. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije, koji se odnosi na Općinu Omišalj
__ . __
 
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
  
Točka 1.
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu projekta Kamp Pušća sklapanjem ugovora o osnivanju prava građenja
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke sa zapisnikom o radu Povjerenstva dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Razim Muratović, Dunja Mihelec, Darko Žuvić, Zdravko Radović, Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu projekta Kamp Pušća sklapanjem ugovora o osnivanju prava građenja, kojom je kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuditelja HADRIA d.o.o. Trg loža 1, Novalja, OIB: 99530879287 sa 79,44 boda, te sa ponuđenom visinom stalne (fiksne) naknade za pravo građenja u iznosu od 260.000,00 EUR (dvjestošezdesettisuća eura) u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja uvećano za pripadajući PDV, te visinom promjenjive (varijabilne) naknade za pravo građenja od 4% (četiri posto) ukupnog godišnjeg prihoda što ga ponuditelj ostvari obavljanjem djelatnosti na području kampa, uvećano za pripadajući PDV.
 
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2016. godini
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević, Miljenka Justić, Razim Muratović, Dunja Mihelec, Denis Rukavina, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Zdravko Radović, Maja Mahulja i Vjeran Piršić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2016. godini.
 
(Član vijeća Nikola Dapčić napustio je sjednicu).
  
Točka 3.
Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić, Mirela Ahmetović i Ivan Otulić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić, Snježana Baždarić, Mirela Ahmetović, Razim Muratović, Zdravko Radović, Josip Đurđević i Krešimir Kraljić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Maja Mahulja, Razim Muratović, Mirela Ahmetović, Dunja Mihelec, Miljenka Justić, Nikola Dujmović i Valentina Marohnić.
Na zajednički amandman većine vijećnika, sa kojim se Općinska načelnica kao predlagatelj akta suglasila, a čime je predmetni amandman postao sastavni dio Prijedloga odluke, u Prijedlogu odluke u članku 21. tekst u drugoj tablici ostaje neizmijenjen te se riječ:“- riba“ iz prve alineje i riječi:“prodaja cvijeća“ iz treće alineje ne brišu.
 
Vijeće je, nakon rasprave, s 10 glasova za i 1 glasom protiv,donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta.
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Darko Žuvić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora te sljedeći zaključak:
1. Po sporazumnom raskidu Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Omišalj, sklopljenog sa tvrtkom TEHNO-VAL d.o.o., Trg ružmarina 7, Njivice na rok do 27. kolovoza 2016. godine, poslovi održavanja javne rasvjete na području Općine Omišalj povjerit će se trgovačkom društvu „Ponikve eko otok Krk“ d.o.o Krk.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije.
  
Točka 8.
Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.    
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić i Valentina Marohnić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Omišalj.
 
Točka 9.
Prijedlog odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj, za realizaciju tri kapitalna projekta:
a)izgradnju pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac,
b)proširenje groblja i
c)rekonstrukciju društvenog centra
 
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Mirela Ahmetović, Nikola Dujmović i Darko Žuvić.
         
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac, usvojen je jednoglasno,
b) Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta gradnje groblja - proširenje, usvojen je jednoglasno,
c) Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije društvenog centra u Omišlju, usvojen je s 10 glasova za i 1 glasom protiv.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a)Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac,
b) Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta gradnje groblja- proširenje.
c) Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije društvenog centra u Omišlju.
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.    
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj.
  
Točka 11.
Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
 
Članovima Vijeća Prijedlog za imenovanje s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo zaključak kojim se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije predlaže da se za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuju:
1. Dragan Nišler iz Omišlja, Veli kijec 53/1
2. Jelisava Antolič iz Omišlja, Brgučena 17
3. Nenad Prpić iz Rijeke, Strossmayerova 17
         
Točka 12.
Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije, koji se odnosi na Općinu Omišalj
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Maja Mahulja, Miljenka Justić, Darko Žuvić i Josip Đurđević.
         
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije, koji se odnosi na Općinu Omišalj.
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 20:43 sati.
 
 
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142-06-16-01-2
 
 
Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj
Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije