Aktiviraj pristupačnost

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Omišalj

Općina Omišalj 15. travnja 2016. prijavila je na natječaj Ministrarstva regionalnog razvoja i fondova Eu projekt povećanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole Omišalj. Cilj projekta je zamjena i ugradnja nove stolarije čiji koeficijent prolaza topline zadovoljava današnje propise i osigurava uštedu pri korištenju građevine. Planirana energetska obnova zgrade osigurat će poboljšanje energetskog razreda sa B u A. Očekivana ušteda na ukupnoj potrebnoj energiji za grijanje zgrade iznositi će više od 20 %. Vremensko razdoblje izvođenja radova predviđenih projektom je planirano u periodu ljetnih praznika 7/2016 - 8/2016.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije