Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 22. travnja 2016. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
28. travnja 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:

 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 Njivice (NA 1)
2. Prijedlog sporazuma o obročnoj otplati dospjelih dugovanja za komunalnu naknadu
 
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
 
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                           Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije