Obavijest - hitne komunalne intervencije

Nedjeljom, počevši od 05.06.2016.g., u slučaju potrebe za hitnom komunalnom intervencijom (npr. onečišćenje javne površine i sl.), može se kontaktirati PESJA-NAUTIKU D.O.O. na broj telefona: 099 2248 634.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije