Aktiviraj pristupačnost

Prostorni plan uređenja Općine Omišalj

Prostorni plan uređenja Općine Omišalj

PPU OO - Prostorni plan uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispravak, 19/13, 43/14-pročišćeni, 17/15 i 9/17) osnovni je dokument prostornog uređenja u Općini Omišalj.

Planovi koji detaljnije uređuju određena područja su Urbanistički planovi uređenja (UPU) ili, ranije donešeni Detaljni planovi uređenja (DPU). Njihov obuhvat određen PPU-om.

Na sjednici 30. ožujka 2017. godine, Općinsko Vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.

Izmjene plana stupaju na snagu 11.4.2017. godine. Odredbe i grafički dio možete preuzeti na ovoj stranici.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije