Poziv na prezentaciju projekta uređenja parka Rosulje, šetnice Antuna Koste i plaže Pod crikvun u Njivicama

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji projekata uređenja parka Rosulje, šetnice Antuna Koste i plaže Pod crikvun u Njivicama.
Prezentacija će se održati u petak, 22. srpnja 2016. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama Društvenog centra Kijac na adresi Cvjetni trg 8, Njivice.
Na prezentaciji će biti predstavljen obuhvat pojedinih projekata, uz prikazivanje 3D vizualizacije plaže, parka i šetnice.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije