Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kreditiranje adaptacije i rekonstrukcije smještajnih kapaciteta, radi podizanja njihove kvalitete, uz subvenciju kamatne stope

                          

        REPUBLIKA HRVATSKA

 PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA OMIŠALJ

 

 

 

Općina Omišalj u suradnji s Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, objavljuje 

 

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za kreditiranje adaptacije i rekonstrukcije smještajnih kapaciteta,

radi podizanja njihove kvalitete, uz subvenciju kamatne stope

 

 

Korisnici kredita: fizičke osobe – postojeći privatni iznajmljivači s područja Općine Omišalj (na dan objave ovog Javnog poziva).

 

Namjena kreditnih sredstava: financiranje adaptacije i rekonstrukcije smještajnih kapaciteta postojećim privatnim iznajmljivačima, fizičkim osobama, radi podizanja kvalitete smještajnim kapacitetima na području Općine Omišalj.

 

Iznos kreditnih sredstava: od 2.000,00 EUR do maksimalno 20.000,00 EUR (kunske protuvrijednosti).

 

Kamatna stopa i naknada: 6,70% godišnje (fiksna) i uz naknadu koja je jednaka Odluci o visini kamatnih stopa i naknada Sektora građanstva za fizičke osobe. 

Općina Omišalj će subvencionirati dio kamatne stope na odobreni turistički kredit i to 2,2 postotna boda za svaki pojedinačni kredit za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Za vrijeme korištenja kredita Banka će obračunavati interkalarnu kamatu u visini ugovorene kamatne stope, a koju će Općina Omišalj subvencionirati sa 2,2 postotna boda.

 

Status korisnika kredita: Korisnici kredita su postojeći ili novi klijenti banke. 

 

Rok otplate kredita: od 24 do 84 mjeseci (7 godina) u mjesečnim ili godišnjim anuitetima

 

Rok korištenja kredita: 12 mjeseci od odobrenja kredita.

 

Instrumenti osiguranja povrata kredita: uz obvezne instrumente osiguranja (izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica), krediti u iznosu iznad 10.000,00 EUR (kunske protuvrijednosti) odobravaju se uz 5% garantnog pologa (efektivno).

 

Prethodni uvjeti: podmirene obveze prema Općini Omišalj, Turističkoj zajednici Općine Omišalj (članarina i boravišna pristojba), Pesja nautici d.o.o.Omišalj i podmirene obveze poreza na dohodak, sve temeljem potvrda Općine, odnosno Turističke zajednice Općine Omišalj, Pesja nautike d.o.o. i Porezne uprave, te da je korisnik kredita nositelj Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sa smještajnim kapacitetima na području Općine Omišalj (na dan objave ovog Javnog poziva).

 

Način isplate sredstava: sredstva se doznačuju u tranšama, bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za klijenta temeljem predračuna/računa u visini od najmanje 60% te isplatom korisniku kredita na račun do najviše 40% iznosa odobrenog kredita.

 

Kreditni potencijal: 2.000.000,00 kn.

 

Popis financijske dokumentacije:

  • Potvrda o visini duga s osnova javnih davanja (Porezna uprava)
  • Potvrda Općine Omišalj o podmirenim obvezama prema svim osnovama
  • Potvrda Turističke zajednice Općine Omišalj o podmirenim obvezama sa osnova turističke članarine i boravišne pristojbe
  • Potvrda Pesja nautike d.o.o. o podmirenim obvezama prema svim osnovama
  • Evidencija o izdanim računima
  • Obrazac TZ (Obračun članarine turističkoj zajednici)
  • Za iznajmljivače koji rade posredstvom agencije potvrda agencije o ostvarenom dohotku
  • Troškovnik/Ponuda/Predračun

Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita i sve ostale informacije vezane uz zahtjev podnositelji mogu dobiti u filijali Erste & Steiermärkische bank d.d. u Krku te na brojeve telefona:

Franka Žic 072/ 37 6404

Josip Petrak 072/ 37 5617

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 31.12.2016.g.

 

Svi podnositelji zahtjeva biti će pisano izvješteni o rezultatima javnog poziva.

Banka kreditira samo one fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima kreditne politike Banke.

Banka može odbiti zahtjev za kredit.

 

 

KLASA: 402-01/16-01/35

URBROJ: 2142-06-16-01-3

U Omišlju, 18. srpnja 2016.g.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije