Poziv za 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 2. rujna 2016. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
15. rujna 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
2.  Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Omišalj za 2016. godinu
3.  Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
4.  Izvješće o poslovanju Društva PESJA-NAUTIKA d.o.o. za 2015. godinu
5.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
6. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
 
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                   Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 
 
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije