Aktiviraj

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

                           

        REPUBLIKA  HRVATSKA

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                         

               OPĆINA OMIŠALJ

                UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 023-01/15-01/26

URBROJ: 2142-06-16-01-20

U Omišlju 6.9.2016. godine

 

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 37/15) i Zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj KLASA: 023-01/15-01/26 URBROJ: 2142-06-16-01-17 od 29.7.2016., nositelj izrade Upravni odjel Općine Omišalj  objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

 

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj, koji je izradio „Urbanistički studio Rijeka“ d.o.o. Rijeka, utvrdila je Općinski načelnica Općine Omišalj zaključkom: KLASA: 023-01/15-01/26 URBROJ: 2142-06-16-01-17 od 29.7.2016. godine.

3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 15.9.2016. do 29.9.2016. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj bit će izložen u Vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, radnim danom od 9:00 do 15:00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Omišalj – www.omisalj.hr.

5. Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj, održat će se 21.9.2016. godine 17:00 sati u vijećnici Općine Omišalj.

6. Zainteresirane osobe svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj mogu za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o javnom izlaganju ili u pisanom obliku dostaviti nositelju izrade Plana, na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, zaključno sa 29.9.2016. godine.

7. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnica:

Maja Mahulja, dipl.oec. 

 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije