Poziv za dostavu ponuda - KNJIŽNICA

                            

        REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                           

               OPĆINA OMIŠALJ

           OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA:023-01/16-01/26

URBROJ:2142-06-16-01-6

U Omišlju 6.9.2016. godine

                                                           

 

O B A V I J E S T

 

 

Općina Omišalj objavila je poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju knjižnice u Omišlju. Dokumentacija se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr. 

Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 19.9.2016. u 12.00 sati. Dodatne informacije dostupne su na broj telefona 051 661 970.

 

 

                                                                                                          Općinska načelnica

                                                                                                          Mr. sc. Mirela Ahmetović

 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije