Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 15. lipnja 2016. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Mirna Karzen, predstavnica izrađivača Projekta ukupnog razvoja za Općinu Omišalj,
- Željko Feretić, direktor Pesja Nautika d.o.o.,
- Anto Trogrlić, Dina Blažević, Marijana Šunić, Nives Žuhar i Dolores Pujas - Majurec, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća od 28. travnja 2016. godine.
Zdravko Radović zatražio je pojašnjenje u vezi sa odgovorom na svoje pitanje sa prethodne sjednice Vijeća, a koji mu je upućen pisanim putem uz zapisnik, odnosno što znači „..prema dostupnim informacijama..“. Pročelnica Upravnog odjela odgovorila je da su se raspitivali i da je rečeno da su sporni rubnjaci bili samo kod parkinga, a ne i uz cestu. Zdravko Radović je rekao da je riječ o dijelu kolnika koji je sada asfaltiran (cesta za Mirine prema Omišlju, do prvog stupa - hidranta gdje su vatrogasci) i da je ivičnjak bio tamo. Ranko Špigl je napomenuo da bi trebalo pronaći fotodokumentaciju.
Općinska načelnica nadodala je da je razgovarala sa tvrtkom Janaf i da oni izrađuju cjelokupnu dokumentaciju koja je rezultat inicijative kojom je od Janaf-a zatraženo da kao 99% korisnik te ceste financira radove. Za to je potrebna projektna dokumentacija jer se bez nje ne može napraviti cjelokupni projekt. Ono što je primarno je oborinska odvodnja, koja je trenutno sporna jer je izvođač radova GP Krk nije popravio. Tako da se može ili natjerati izvođača da popravi oborinsku odvodnju ili pričekati rješavanje tog problema putem projektne dokumentacije. Napomenula je da u konkretnom slučaju investitor radova nije Općina Omišalj, nego Ponikve.
             
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje vezano za tržnicu. Kakva je trenutna situacija, ima li zainteresiranih za poslovne prostore?“
Općinska načelnica odgovorila je da je za tržnicu objavljen natječaj u dva navrata. Temeljem provedenog natječaja prostore su dobili pekara - PIK Rijeka i ribarnica – Obrt „Mrkač“. Ribarnica bi trebala početi sa radom ubrzo, a trenutno traže djelatnika. PIK Rijeka je izrazio želju da zamijeni prostor drugim prostorom, što nije moguće bez natječaja. Ukoliko protekne rok i pekara ne stupi u posjed, ponovno ćemo raspisati natječaj za taj prostor. Natječaj je objavljen i za mesnicu i cvjećarnu, a kao potencijalni zakupci pojavili su se i pekara Mlinar, Perutnina Ptuj i voćarna. Čekaju se rezultati natječaja.
2. „Od kada je cesta aerodrom - Voz u našoj ingerenciji? Cesta je u jako lošem stanju pa me zanima otkad je i kako došla u naše ruke. Molim odgovor u pisanom obliku.“
 Općinska načelnica odgovorila je da će odgovor biti dostavljen.
 
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kakva je trenutna situacija sa DINA Petrokemijom u stečaju i tko će ubuduće financirati djelatnike zaštitarske tvrtke?“
Općinska načelnica odgovorila je da je 1.6.2016. godine održana skupština DINA Petrokemije na kojoj je donesena odluka o obustavi stečajnog postupka. Sutkinja je objavila odluku o obustavi prošli petak i od tada kreću rokovi koji moraju proteći da bi odluka postala pravomoćna. Nakon pravomoćnosti odluke DINA se briše iz trgovačkog registra i gubi pravnu osobnost te od tada više ne postoji, što znači da ne postoji niti odgovorna osoba. Stečajna upraviteljica ostaje dalje djelovati samo u funkciji otvorenog postupka prodaje imovine te ona nije odgovorna osoba. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom, kriva je RH kojoj su se Općina Omišalj, stečajna upraviteljica, PGŽ, pa i DORH obraćali više puta. Prema Zakonu, ukoliko onečišćivač ne ukloni opasni otpad, to je dužna učiniti RH. Kako država još uvijek nije postupila sukladno zakonu, Općinska načelnica se obratila Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i postavila pitanje da li je u Planu gospodarenja otpadom i postrojenje DINA Petrokemije. Na postavljeno pitanje pomoćnica ministra nije joj imala što za odgovoriti. Načelnica je uputila i prijavu DORH-u, na ruke gospodina Cvitana. Tema razgovora koordinacije koja će se održati ovaj petak, a kojoj će prisustvovati svi načelnici otoka Krka, predstavnik PGŽ-a, stečajna upraviteljica, predstavnik Javne vatrogasne postrojbe, je pitanje tko će čuvati kemikalije. Ono što je problem je da je na postrojenju DINA prisutan vinil klorid monomer, zbog čega su potrebni vatrogasci. Kada ga ne bi bilo bilo bi dovoljno osigurati čuvarsku službu da čuva barem imovinu. Općina Omišalj niti bilo koja druga JLS nije ovlaštena postupati na tuđem zemljištu, odnosno štititi tuđu imovinu, nego je to dužna činiti RH. Sada smo u zrakopraznom prostoru gdje nas RH, Vlada, ministri pa i DORH ignoriraju, a moramo nešto učiniti. Od prijava nećemo odustati.
2. „Da li postoji mogućnost da se Ponikvi uputi zahtjev za zajednički projekt sanacije i čišćenja Jezera? Da se u budućnosti očisti i sačuva Jezero.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da je vodoopskrba otoka Krka riješena na način da se oko 80% vode crpi se iz jezera Ponikve. Ponikvi je u interesu da proda što više svoje vode, što je i logično. Što se tiče jezera Njivice, to je rezerva rezerve i to nikada nije bila dobra voda. Radi se zapravo o bari sa najvećom dubinom od 9 metara. U vršnoj potrošnji mi dobivamo i dalje vodu iz Rijeke. Jezero Njivice se nije zapustilo niti napustilo ali pitke vode nema i ne zna kada je zadnji puta čišćeno. Da bi se ta voda koristila mora doći do neke izvanredne situacije. Vijećnik Muratović je zamolio Načelnicu da uputi prijedlog Ponikvi kako bi se vidjelo da li su zainteresirani za navedeni projekt.
 
Josip Đurđević  postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U zadnje vrijeme imamo učestalo pražnjenje septičkih jama u Kijcu. Ne znam da li to smiju tako prazniti ili ne, stvar je u tome što se prazni na prvoj šahti i onda cijelo naselje smrdi, a sve je puno turista. Ako se već vrši pražnjenje, neka to rade na zadnjoj šahti. Molim da se uputi neki dopis da ih se upozori.“
Općinska načelnica odgovorila je da će uputiti dopis.
2. „Koliko je od prošlog vijeća do danas naplaćeno dugovanja po ovrhama i opomenama, da li se popravlja stanje?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Anu Cetinu, a koja je odgovorila da je do 31.5.2016.g. ukupno naplaćeno po opomenama i ovrhama 365.125,42 kn. Od čega za katastar 8.450,00 kn, a ostali prihodi iznose 356.675,42 kn.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje vezano za naselje Homutno. Možda je to svima nama vrući krumpir, ali da li je ikada itko pokušao legalizirati to naselje? Imamo katastarsku izmjeru, zna se čiji su tereni. Na odbor svakodnevno dolaze zahtjevi za odobrenje za sredstva za izgradnju, kupovinu kontejnera, priključka struje za objekte koji se nalaze u tom naselju. Veliki je problem što u tom naselju ima sve više male djece, a ljudi žive u užasnim uvjetima. Nama su ruke vezane, nemam ništa protiv da se neke stvari riješe, međutim drugi stanovnici su morali platiti legalizaciju za svoje objekte. Sve više ljudi se doseljava u to naselje, stalno nam šalju zahtjeve iz CZSS iz Krka. Vrše se pritisci na nas da mi moramo neke stvari jednostavno odobriti. Imam informaciju da je bio gospodin saborski zastupnik za romsku manjinu u Općini Omišalj. Žao mi je što me o tome nitko nije obavijestio. Molim odgovor u pisanom obliku što je gospodina interesiralo. Ti ljudi su dio naše zajednice, te ima načina da se njihov problem riješi. Molim da mi se odgovori da li su ikada upućivani dopisi vlasnicima terena, na čijim se terenima nalaze ti nelegalni objekti. Ne govorim ovo zato što imam nešto protiv njih, nego su zaista uvjeti u kojima žive loši, a puno djece će danas/sutra ići u naše škole.“
Općinska načelnica odgovorila je da je gospodin Kajtazi bio u Općini Omišalj na način da nije zakazivao sastanak, već ga je ona primila bez najave. Općina trpi pritiske ne samo od stanovnika koji traže nešto što im ne pripada, nego i od Pučke pravobraniteljice koja traži objašnjenja. Općina je stavljena u situaciju kao da je nešto kriva i kao da ne štiti manjinska prava. Postoji i problem ilegalnog spajanja na električnu energiju. Načelnica je od HEP-a zatražila podatke o pravnom temelju priključenja tih objekata.
Pročelnica Upravnog odjela nadodala je, da što se tiče legalizacije, postoje određena pravila pri legalizaciji i znamo da ako je netko želio legalizirati objekt, dok nije bio donijet novi zakon, to je mogao učiniti vlasnik zemljišta, te je za to morao priložiti odgovarajući dokaz o vlasništvu i odgovarajuću dokumentaciju. Donošenjem novog Zakona o legalizaciji, zahtjev može podnijeti svatko za svačiju nekretninu. Međutim, onaj tko podnese zahtjev dužan je izraditi projektnu dokumentaciju i dužan je platiti naknadu za legalizaciju, a kasnije i komunalni doprinos. Za naselje Homutno niti su to učinili vlasnici, niti korisnici zemljišta.
2. „Da li su se uspjele smiriti tenzije sa gospodinom Renčićem i sličnom gospodom koja su imala primjedbe na Urbanistički plan uređenja 2 – Njivice na prethodnoj sjednici?“
Općinska načelnica odgovorila je da ne misli da postoje tenzije, već da postoji interes privatnih osoba i javni interes. Navodi da je dobila informaciju o neistinitim navodima g. Renčića. Ona raspolaže dokumentacijom i datumima kada je tko bio u Općini, o čemu se razgovaralo i što je odgovoreno. G. Renčić je bio u Općini nakon sjednice vijeća, kad ona nije bila prisutna. Razgovarao je s Upravnim odjelom, vrlo pozitivno i efikasno. Što se tiče ostalog dijela Urbanističkog plana, rješavaju se tekuće stvari.
Krešimir Kraljić nadovezao se da smatra da se Glasnik ne bi trebao koristiti za obračun sa političkim neistomišljenicima te da je krivo interpretiran sadržaj same sjednice Vijeća na kojoj su bili prisutni g. Renčić i g. Rukavina. Rečeno je da nije bilo dozvoljeno reagirati, a da se on zalaže da se uvijek i svakome dozvoli da govori. Snježana Baždarić je odgovorila da je digla ruku i da je htjela odgovoriti na navode g. Renčića, ali da joj je predsjednik Vijeća rekao da nema rasprave. Krešimir Kraljić je napomenuo da ništa od onoga šta je g. Renčić rekao nije išlo u zapisnik i da je to jasno navedeno. Općinska načelnica je izjavila da je informirana o toj sjednici. G. Renčić je nažalost iznio neistinite navode, a prisutna je bila i javnost koja je imala priliku čuti nešto što nije istina, bez prilike da se neistinit navod demantira i potkrijepi argumentima, pa se javnost o neistinitim činjenicama upoznala putem službenog glasila.
         
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje u vezi stanja sigurnosti. Kažu neki od naših sumještana da se na broj 112 javljaju sa dojavama o učestalom paljenju otpada u naselju Homutno, popraćenom jakim smradom plastike i gume, koji je u principu jako otrovan. Na te dojave dobivaju odgovor da vatrogasci ne mogu tamo ići bez pratnje policije, te se sve otegne. Ono što je također učestalo u zadnje vrijeme jesu dojave o sitnim krađama. Od robe sa sušiona i štrikova, do alata iz drvarnica, šupa itd.“
Općinska načelnica odgovorila je se jedino može zvati policija.
2. „Kada će biti u pogonu naše dvije atraktivne lokacije, Autokamp Pušća i Voz?“
Općinska načelnica odgovorila je da su predstavnici tvrtke HADRIA bili u Općini, te smo informirani da su u postupku ishođenja dokumentacije za kamp. Krenuli bi sa kampom iduće sezone, ali će pokušati odmah u prvom koraku podići kamp na viši nivo, postići 4 zvjezdice. Što se tiče Voza, o koncesiji nema informacije, jer je to u nadležnosti PGŽ i investitor razgovara sa PGŽ.
Dunja Mihelec je ujedno zamolila Načelnicu da ispravi navod kako će Općina Omišalj financirati nabavu školskih udžbenika, te da se navede kako će Općina Omišalj financirati nabavku i školskih udžbenika i radnih bilježnica i mapa, te pribor za tehnički, dakle cijeli školski pribor, a da će po uzoru na nas, isto učiniti i Općina Dobrinj. Načelnica se zahvalila na toj napomeni i rekla da je Općina Omišalj donirala sredstva za nabavku školskih udžbenika, a da je zahvaljujući agilnosti Osnovne škole Omišalj uspjela u okvir naših sredstava staviti i radne bilježnice i likovne mape, te tehnički pribor, čime smo prvi na Krku, a i općenito u Hrvatskoj osigurali udžbenike i ostali pribor za svakog učenika u školi. Dodatno veseli i to što je i Općina Dobrinj, na našu inicijativu, pristala provesti takav projekt, a utjecali smo i na cijeli otok Krk pa se projektu priključuju i druge općine.
 
Nikola Dujmović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Pred malo je bio direktor Ponikve pa je rekao da kreće rješavanje kanalizacije cijelog starog grada, pa me zanima da li to ide sada na jesen ili je to neki drugi termin?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da se sa sredstvima Europske banke s kojima se krenulo ove jeseni, rješava fekalna kanalizacija po naseljima. Projektna dokumentacija je na nivou idejnih rješenja i s obzirom na saznanja koja ima rješavanje kanalizacije bi trebalo krenuti na jesen.
2. „Da li na jesen krećemo sa Ribarskom obalom u Njivicama ili ne?“
Općinska načelnica odgovorila je da je dobivena građevinska dozvola za Ribarsku obalu i da projekt kreće po isteku turističke sezone.
 
Nikola Dapčić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Da li se od danas 15.6. obustavljaju građevinski radovi kao i prethodnih godina? Pitam zato jer se na terenu to baš i ne primjenjuje.“
Općinska načelnica odgovorila je da da, ali da je 15.6. danas i da se tek od današnjeg dana ta zabrana počinje primjenjivati.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kada je čišćena ulica Baječ od broja 1 do broja 19 i zašto nisu očišćena 4 parkirna mjesta ispred broja Brgučena 2, na što sam i prošle godine ukazao? Kada se misli očistiti Put mora, s obzirom da se čisti i kružni tok i park?“
2. „Htio bih vidjeti papirologiju utrošenih sredstava za 2015. godinu te plan za 2016. godinu za udruge: OŠK, Glagoljaš, Zubatac, Boćarski klub Trstena, Rukometni klub Omišalj i Gimnastički klub Njivice. Molim odgovor u pisanom obliku.“
Općinska načelnica odgovorila je da će na oba pitanja odgovor dostaviti u pisanom obliku, budući da se za prvo pitanje traže točni datumi.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Projekt ukupnog razvoja Općine Omišalj 2016-2020.g.
2. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
3. Prijedlog prvih izmjena Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. Godine
4. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016.g.
5. Davanje suglasnosti tvrtki PESJA NAUTIKA d.o.o. za nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju objekata lučke podgradnje i obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih gospodarskih djelatnosti u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Omišalj
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj
7. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu
8. Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
9. Prijedlog rješavanja imovinskopravnih odnosa sa HEP- Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb:
a) sklapanjem ugovora o osnivanju prava služnosti
b) sklapanjem ugovora o prijenosu prava vlasništva
 
- . -
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
Točka 1.
Projekt ukupnog razvoja Općine Omišalj 2016-2020.g.
 
Članovima Vijeća Projekt ukupnog razvoja Općine Omišalj 2016.-2020. dostavljen je na cd-u, uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Mirna Karzen, predstavnica izrađivača Projekta.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Mirna Karzen, Krešimir Kraljić, Maja Mahulja, Darko Žuvić, Mirela Ahmetović, i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Projekt ukupnog razvoja Općine Omišalj 2016.-2020.
Vijećnik Nikola Dapčić se ispričao i napustio sjednicu.
 
 
Točka 2.
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Zdravko Radović, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Razim Muratović i Miljenka Justić.
Dunja Mihelec izjavila je u ime Odbora za proračun i financije da je Odbor dao potpunu suglasnost na navedene prijedloge izmjena, da je Proračun u skladu sa zakonskim odredbama, uravnotežen i da prikazuje realna očekivanja.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 1 glasom protiv,
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 1 glasom protiv,
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 1 glasom protiv,
 d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017.      i 2018. godinu
b) Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
 
Točka 3.
Prijedlog prvih izmjena Plana razvojnih programa Općine Omišalj
za razdoblje od 2016. do 2018. godine
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Plana razvojnih programa dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Prve izmjene Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine.
 
 
Točka 4.
Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016.g.
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom donijelo Prve izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016.g.
        
Točka 5.
Davanje suglasnosti tvrtki PESJA NAUTIKA d.o.o. za nadmetanje
u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju objekata lučke podgradnje i obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih gospodarskih djelatnosti u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja
luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Omišalj
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno dalo suglasnost tvrtki PESJA NAUTIKA d.o.o. za nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju objekata lučke podgradnje i obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih gospodarskih djelatnosti u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Omišalj.
 
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa
na području općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijeloOdluku o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Darko Žuvić, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Zdravko Radović i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 glasom protiv donijelo Odluku o dopunama Odluke o komunalnom redu.
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
 
Materijal za ovu točku dnevnog reda članovima Vijeća dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Darko Žuvić,  Maja Mahulja i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka.
 
 
Točka 9.
Prijedlog rješavanja imovinskopravnih odnosa sa HEP- Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb:
a) sklapanjem ugovora o osnivanju prava služnosti
b) sklapanjem ugovora o prijenosu prava vlasništva
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović, Josip Đurđević i Valentina Marohnić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Prijedlog rješavanja imovinskopravnih odnosa sa HEP- Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb sklapanjem ugovora o osnivanju prava služnosti i sklapanjem ugovora o prijenosu prava vlasništva, sukladno predloženom tekstu.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 20:52 sati.
 
 
KLASA: 021-05/16-01/4
URBROJ: 2142-06-16-01-2
 
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                     Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije