Pružanje usluga čišćenja dimovodnih objekata i uređaja

                                

            REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OMIŠALJ

                  UPRAVNI ODJEL

 

Omišalj, 17. rujna 2016.

 

 

 O B A V I J E S T

 

 

OBAVIJEŠTAVAMO DA ĆE OVLAŠTENI KONCESIONAR ZA PRUŽANJE USLUGA ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA VRŠITI ČIŠĆENJE DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA DVA PUTA U SEZONI GRIJANJA SUKLADNO GODIŠNJEM PLANU ČIŠĆENJA ZA 2016./2017. GODINU I TO:

- OD 21. RUJNA DO 05. LISTOPADA 2016. GODINE  I

- TIJEKOM VELJAČE 2017. GODINE

U SLUČAJU NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA MOGUĆ JE POMAK U POČETKU OBAVLJANJA POSLOVA OD 10-TAK DANA.

         ZA KORISNIKE KOJI IMAJU POTREBU ČIŠĆENJA DIMNJAKA VAN NAVEDENIH TERMINA KONCESIONAR MLD USLUGE D.O.O. SE OBVEZUJE ISTE IZVRŠITI U ROKU OD 15 DANA, ODNOSNO PRI PRVOM MOGUĆEM ORGANIZIRANOM DOLASKU.

         BROJ KONTAKT TELEFONA MLD USLUGE D.O.O. JE 099 251 36 26.

       

 

 

OPĆINA OMIŠALJ

 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije