PRUŽANJE USLUGA ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA

                                

            REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OMIŠALJ

                  UPRAVNI ODJEL

 

Omišalj, 17. rujna 2016.

 

 

 O B A V I J E S T

 

 

OBAVIJEŠTAVAMO DA ĆE OVLAŠTENI KONCESIONAR ZA PRUŽANJE USLUGA ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA VRŠITI ČIŠĆENJE DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA DVA PUTA U SEZONI GRIJANJA SUKLADNO GODIŠNJEM PLANU ČIŠĆENJA ZA 2016./2017. GODINU I TO:

- OD 21. RUJNA DO 05. LISTOPADA 2016. GODINE  I

- TIJEKOM VELJAČE 2017. GODINE

U SLUČAJU NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA MOGUĆ JE POMAK U POČETKU OBAVLJANJA POSLOVA OD 10-TAK DANA.

         ZA KORISNIKE KOJI IMAJU POTREBU ČIŠĆENJA DIMNJAKA VAN NAVEDENIH TERMINA KONCESIONAR MLD USLUGE D.O.O. SE OBVEZUJE ISTE IZVRŠITI U ROKU OD 15 DANA, ODNOSNO PRI PRVOM MOGUĆEM ORGANIZIRANOM DOLASKU.

         BROJ KONTAKT TELEFONA MLD USLUGE D.O.O. JE 099 251 36 26.

       

 

 

OPĆINA OMIŠALJ

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije