Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

                              

           REPUBLIKA HRVATSKA

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                OPĆINA OMIŠALJ

                  UPRAVNI ODJEL

 

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 39/13, 28/15 i 24/16) i Odluke općinske načelnice Općine Omišalj od 5. listopada 2016. godine, Upravni odjel Općine Omišalj raspisuje

 
 
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
 
I
Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
 
II
Mjesečni iznos stipendije za učenike srednjih škola je 500,00 kn mjesečno.
Mjesečni iznos stipendije za studente preddiplomskih studija koji upisuju prvu godinu studija iznosi 700,00 kn mjesečno. 
Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,0 mjesečni iznos stipendije je 700,00 kn mjesečno.
Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena između 3,5 i 3,99 mjesečni iznos stipendije je 500,00 kn.
Stipendije će se isplaćivati u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne školske/akademske godine.
 
III
Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 
A)  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA
1. da su državljani Republike Hrvatske.
2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine.
3. da su redoviti učenici srednje škole i to:
- učenici 1. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda osnovne škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili 
- učenici 2. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili
- učenici 3. i 4. razreda s postignutim općim uspjehom u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.
 
B)  STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA
1. da su državljani Republike Hrvatske.
2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine.
3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
 • redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili
 • redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.
 • da nisu studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.
IV
Uvjeti iz točke III B) podtočke 1. i 2. ovog Natječaja primjenjuje se i na redovite studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.
Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na stipendiju imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prethodne akademske godine iznosi najmanje 80% najvećeg mogućeg prosjeka ocjena na odnosnom visokom učilištu.
 
V
Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih i diplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
Pravo na stipendiju nemaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.
 
VI
Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće:
 
1. UČENICI
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice;
 • uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana - original);
 • uvjerenje o upisu u srednju školu;
 • presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole ako upisuju 1. razred srednje škole; 
 • presliku svjedodžbe 8. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole ako upisuju 2. razred srednje škole;
 • presliku svjedodžbe 1. i 2. razreda ako upisuju 3. razred srednje škole;
 • presliku svjedodžbe 2. i 3. razreda ako upisuju 4. razred srednje škole.
 
2. STUDENTI
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice;
 • uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj (ne starije od 30 dana - original);
 • uvjerenje o upisu na određenu godinu studija; 
 • presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ako upisuju 1. godinu studija;
 • ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija ako upisuju 2. ili višu godinu studija.
 
VII
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na odgovarajućem obrascu (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima do 25. listopada 2016. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 ili preporučenom pošiljkom na adresu Općina Omišalj – Upravni odjel, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 051/661-983.
 
VIII
Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.
 
 
OPĆINA OMIŠALJ
 
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije