Aktiviraj pristupačnost

Proračun i financije

 

Dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu

Financijski izvještaji Općine Omišalj za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021. godine

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske ...

ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2021. godinu

Financijski izvještaji Općine Omišalj za razdoblje od 01.01.2021.-31.03.2021. godine

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske ...

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15),članka 38. Statuta Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije