Aktiviraj pristupačnost

Proračun i financije

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske ...

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15),članka 38. Statuta Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske ...

Financijski izvještaji Općine Omišalj za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2020.

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20), Općina ...

Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020.g.

Proračun u malom za 2021. godinu

ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2020. godinu i projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2021.godinu

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije