Aktiviraj pristupačnost

Detaljni plan uređenja – centar Omišlja

Detaljni plan uređenja centra Omišlja (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 07/98, u daljnjem tekstu: Plan) usklađen je sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ('Narodne novine' br. 76/07) u dijelu zaštićenog obalnog područja mora i s Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 163/04).

Materijal za preuzimanje

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije