Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2016.g.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije