Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA OMIŠALJ
              OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/16-01/6
URBROJ: 2142-06-16-01-1
Omišalj, 21. listopada 2016. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
27. listopada 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati u DC Kijac u Njivicama
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
2. Prijedlog drugih izmjena Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
3. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu
4. Izvješće o poslovanju i planovima Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o.
 
Napomena:
 
Za točku 4. bit će podneseno usmeno izvješće na sjednici.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.- 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije