OBAVIJEST - prometna regulacija u Njivicama

Zbog početka izvođenja radova na uređenju ulice Draga u Njivicama, ista će biti zatvorena za promet od Odvojka Draga do Rivice. Promet prema Ribarskoj obali odvijat će se prema privremenoj prometnoj regulaciji ulicom Put Postana, koja će za vrijeme odvijanja radova privremeno biti dvosmjerna.

Mole se građani za razumijevanje I poštivanje privremene prometne regulacije.
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije