Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2023. godinu

9.jpg

grb RH.png

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
OPĆINSKA NAČELNICA

Temeljem članka 44. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) i članka 5. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2023. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22), Općinska načelnica Općine Omišalj raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE FASADA
U STAROJ JEZGRI NASELJA OMIŠALJ I NJIVICE U 2023. GODINI

Cjelokupni tekst Javnog poziva te prateći prilozi potrebni za prijavu na isti dostupni su OVDJE.

Zahtjevi za sufinanciranje obnove fasada se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih je podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2023. godinu, ali ne kasnije od 01.10.2023. godine.

U Omišlju, 01.02.2023. godine.

Općinska načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/miš u ruke - 2. rok.jpg

Radionice iz informatike za stanovnike dobi 50+

https://admin.omisalj.hr/15.jpg

Izgradnja širokopojasne mreže na otoku Krku - obavijest o radovima

https://admin.omisalj.hr/Pripreme za maturu (2).jpg

Pripreme za maturu

https://admin.omisalj.hr/ObavijestOpćina (1).jpg

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)