Obavijest o objavljenom Javnom pozivu na dostavu ponuda za pružanje usluga osiguranja imovine, djelatnika i javne odgovornosti Općine Omišalj u 2023. i 2024. godini

9.jpg

grb RH.png
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za postupak jednostavne nabave

- Naziv predmeta nabave: Usluge osiguranja imovine, djelatnika i javne odgovornosti Općine Omišalj u 2023. i 2024. godini
- Evidencijski broj nabave: 1/23
- Procijenjena vrijednost nabave: 14.000,00 EUR (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 02.03.2023. godine do 14,00 sati.

Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su OVDJE.

U Omišlju, 21.02.2023. godine.

OPĆINA OMIŠALJ

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/miš u ruke - 2. rok.jpg

Radionice iz informatike za stanovnike dobi 50+

https://admin.omisalj.hr/15.jpg

Izgradnja širokopojasne mreže na otoku Krku - obavijest o radovima

https://admin.omisalj.hr/Pripreme za maturu (2).jpg

Pripreme za maturu

https://admin.omisalj.hr/ObavijestOpćina (1).jpg

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)