Obavijest o objavljenom Javnom pozivu na dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na uređenju plaža - Večja

9.jpg

grb RH.png
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za postupak jednostavne nabave

- Naziv predmeta nabave: Građevinski radovi na uređenju plaža - Večja
- Evidencijski broj nabave: 34/23
- Procijenjena vrijednost nabave: 54.000,00 EUR (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 23.03.2023. godine do 14,00 sati.

Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su OVDJE.

U Omišlju, 15.03.2023. godine.

OPĆINA OMIŠALJ

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/ObavijestOpćina (1).jpg

Obavijest o objavi Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

https://admin.omisalj.hr/15.jpg

Izgradnja širokopojasne mreže na otoku Krku - obavijest o radovima

https://admin.omisalj.hr/9.jpg

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za dobavu i postavu dekoracija povodom dana Općine Omišalj

https://admin.omisalj.hr/9.jpg

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za usluge zaštite osoba i imovine na javnim površinama u 2023. godini