Općina Omišalj organizira Info day u sklopu projekta TRANSFER

Mirine.JPG

Na arheološkom lokalitetu Mirine – Fulfinum održat će se Info day u sklopu projekta TRANSFER, koji se provodi u sklopu programa Interreg Adrion u utorak, 14. lipnja, u 9 sati.

Cilj ovog događaja je povećanje sudjelovanja i interesa lokalnih zajednica i relevantnih dionika te ojačavanje kulturnog identiteta. Kako bi se izgradila svijest o važnosti arheoloških područja i prenio koncept njihove integrirane zaštite i valorizacije u sklopu projekta, na događaju će biti predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta te će biti ilustrirana potreba za participativnim pristupom u upravljanju arheološkim parkovima.
Općina Omišalj, kao jedan od dvanaest partnera projekta TRANSFER, sudjeluje u izradi dokumenta Zajedničkog održivog modela upravljanja iz kojeg je proizašao plan upravljanja arheološkog parka Mirine – Fulfinum. U sklopu projekta općina također sudjeluje u Pilot akcijama koje će se provoditi u 6 arheoloških parkova uključujući i Mirine-Fulfinum u Hrvatskoj. Lekcije naučene iz Pilot akcija, zajedno s inputima lokalnih zajednica, relevantnih dionika i iskustvom mladih tijekom studijskih posjeta, koristit će se za konačnu reviziju Zajedničkog modela. Osim navedenih aktivnosti, općina će sudjelovati u razvoju i implementaciji aplikacije za virtualnu stvarnost koja će omogućiti virtualnu šetnju arheološkim područjem Mirine – Fulfinum.
Projekt TRANSFER, u kojem Općina Omišalj sudjeluje kao jedan od 12 partnera, sufinanciran je kroz europski transnacionalni program ADRION, koji promovira suradnju između 8 država: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.
Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je jačanje europske integracije među partnerskim državama putem inovativnih politika i upravljačkih procesa te povećanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Programskog područja korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora.

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/Obavijesti Njivice .jpg

Obavijest o vodoopskrbi

https://admin.omisalj.hr/radionica STOP.jpg

Obavijest o radionici animacije u Knjižnici "Vid Omišljanin"

https://admin.omisalj.hr/obavijest pesja.jpg

Obavijest o koncertu - 27. srpnja 2022.

Obavijest Elektroprimorja Rijeka.jpg

Obavijest Elektroprimorja Rijeka