Događanja

Obavijesti

Javni natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik za nekretnine i razvojne projekte

Javni natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik za nekretnine i razvojne projekte

22. 09. 2016.

više

PRUŽANJE USLUGA ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA

PRUŽANJE USLUGA ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA

20. 09. 2016.

                                             REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA           OPĆINA OMIŠALJ       ... više

Poziv za dostavu ponuda - KNJIŽNICA

Poziv za dostavu ponuda - KNJIŽNICA

08. 09. 2016.

                                     REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                                 ... više

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

06. 09. 2016.

                                    REPUBLIKA  HRVATSKA  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                               ... više

Arhiva obavijesti
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije