Događanja

Obavijesti

Projekcija filma

Projekcija filma

09. 12. 2017.

Za razliku od većine drugih problema, klimatske promjene su takve prirode da ili moraju biti riješene brzo ili ih se ne mora ni rješavati. Kad se prekorače određeni limiti zatopljenja, priroda djeluje na način da njenu snagu ljudi više ne mogu zaustaviti. ... više

Obavijest - Eko sajam

Obavijest - Eko sajam

09. 12. 2017.

Do sada su uspješno održana 3 sajma. Sajam će se održavati jednom mjesečno.  Proizvođači koji djeluju na sajmu posjeduju svu potrebnu dokumentaciju i certifikat o ekološkoj proizvodnji.  Izlagači su iz cijele Hrvatske, od Istre do Slavonije.  Do sada su se svojim ... više

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018. godinu

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018. godinu

07. 12. 2017.

više

Predavanje "Prevencija i rano otkrivanje raka dojke""

Predavanje "Prevencija i rano otkrivanje raka dojke""

05. 12. 2017.

više

Arhiva obavijesti
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije