Obavijest o objavi Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Obavijesti Njivice .jpg

grb RH.png
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22), članka 48. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 57/10 i 12/11) i Zaključka Općinske načelnice od 19.1.2023. godine, Općina Omišalj raspisala je

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj
za postavljanje privremenih objekata

Cjelokupni tekst Javnog natječaja te prateći prilozi dostupni su [OVDJE] https://www.omisalj.hr/informacije/javne-povrsine/158.

Rok za prijavu na predmetni Javni natječaj je 17.2.2023. godine do 10,00 sati.

U Omišlju, 31.1.2023. godine.

OPĆINA OMIŠALJ

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/miš u ruke - 2. rok.jpg

Radionice iz informatike za stanovnike dobi 50+

https://admin.omisalj.hr/15.jpg

Izgradnja širokopojasne mreže na otoku Krku - obavijest o radovima

https://admin.omisalj.hr/Pripreme za maturu (2).jpg

Pripreme za maturu

https://admin.omisalj.hr/ObavijestOpćina (1).jpg

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)