Pročelnica Upravnog odjela

U Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj i drugim propisima.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela obavljaju službenici i namještenici.
Unutarnje ustrojstvene jedinice u Upravnom odjelu su odsjeci. Odsjecima unutar Upravnog odjela upravljaju voditelji odsjeka. Voditelji odsjeka odgovorni su za rad odsjeka pročelniku Upravnog odjela.
Odsjek se ustrojava kao samostalna ustrojstvena jedinica za obavljanje upravnih i/ili stručnih međusobno povezanih poslova iz djelokruga Upravnog odjela.

Radno vrijeme za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:30 do 11:30; utorkom i četvrtkom od 12:30 do 15:00 sati.

Pročelnica Upravnog odjela
Maja Mahulja
Tel: +385 (0)51 661 970
E-mail: maja.mahulja@omisalj.hr

Posljednje objave iz kategorije
Pročelnica Upravnog odjela.jpg

Pročelnica Upravnog odjela

Odsjek za proračun i financije.jpg

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.jpg

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove .jpg

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove