Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

 • izrada nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture odnosno programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvršavanje i nadziranje provođenja tih programa,
 • vođenje odgovarajućeg upravnog postupka radi utvrđivanja visine komunalnog doprinosa,
 • provođenje komunalnog reda,
 • izrada četverogodišnjeg izvješća o stanju u prostoru,
 • priprema odgovarajućih materijala i provođenje postupka za donošenja prostornih planova i dokumenata,
 • vođenje geografskog informacijskog sustava za potrebe praćenja stanja u prostoru,
 • izrada plana gospodarenja otpadom,
 • izrada i provođenje dokumenata zaštite od buke,
 • poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema na području Općine, a time i povećanja kvalitete života stanovnika Općine Omišalj,
 • pribavljanje potrebne dokumentacije za pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • realizacija planiranih projekata i upravljanje istim,
 • izrada nacrta odgovarajućih akata u postupku davanja koncesije za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti,
 • poslovi iz područja gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine: priprema natječaja, izrada prijedloga odgovarajućih ugovora, zakup poslovnog prostora, zakup javnih površina,
 • praćenje zahvata u okolišu kojima se utječe na kvalitetu življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet.

Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Luka Mihalović
Tel: +385 (0)51 661 970
E-mail: luka.mihalovic@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo
Marica Trbović Miletić
Tel: +385 (0)51 661 976
E-mail: marica.trbovic.miletic@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo (zamjena za službenicu na porodiljnom dopustu)
Neli Katava
Tel: +385 (0)51 661 976
E-mail: neli.katava@omisalj.hr

Viši stručni suradnik za javnu nabavu
Kristijan Lončarić
Tel: +385 (0)51 661 975
E-mail: kristijan.loncaric@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za nekretnine i razvojne projekte
Natalija Dašek Strčić
Tel: +385 (0)51 661 977
E-mail: natalija.dasek@omisalj.hr

Referent - glavni komunalni i prometni redar
Žaklina Učakar
Tel: +385 (0)51 661 986
E-mail: zaklina.ucakar@omisalj.hr

Referent - komunalni i prometni redar
Matej Noušak
Tel: +385 (0)51 661 986
E-mail: matej.nousak@omisalj.hr

Referent - komunalni redar
Mirjana Janković
Tel: +385 (0)51 661 979
E-mail: mirjana.jankovic@omisalj.hr

Posljednje objave iz kategorije
Pročelnica Upravnog odjela.jpg

Pročelnica Upravnog odjela

Odsjek za proračun i financije.jpg

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.jpg

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove .jpg

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove