Obavijest o objavljenom javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

vizual za obavijest s grbom Općine

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22), članka 48. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 57/10 i 12/11) i Zaključka Općinske načelnice od 18. siječnja 2024. godine, Općina Omišalj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj
za postavljanje privremenih objekata

Cjelokupni tekst Javnog natječaja te prateći prilozi potrebni za prijavu na isti dostupni su OVDJE

Ponude s utvrđenim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za zakup javnih površina – NE OTVARATI“, s naznačenim rednim brojem lokacije na koju se odnose, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, **najkasnije do 9. veljače 2024. godine do 10,00 sati. **Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, bez obzira na način dostave.

U Omišlju, 23.01.2024. godine

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/vizual za obavijest s grbom Općine

Obavijest o radu sa strankama za petak 23.2.2024.

https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, djelatnika i javne odgovornosti u 2024. i 2025. godini

https://admin.omisalj.hr/vizual za obavijest s grbom Općine

Obavijest za stanovnike naselja Bjanižov

https://admin.omisalj.hr/prikaz dva bagera koja predstavljaju radove

Obavijest o radovima u ulici Lokvica u Omišlju