Obavijest o objavljenom javnom natječaju za davanje dozvola na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području općine Omišalj

vizual za obavijest s grbom Općine

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Omišalj za razdoblje od 2024-2028. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 45/23, dalje u tekstu: Plan) i Zaključka Općinske načelnice, KLASA: 363-01/24-01/19, URBROJ: 2170-30-24-1 od 31. siječnja 2024. godine, Općinska načelnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje dozvola na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području općine Omišalj

Ponude s utvrđenim prilozima dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za dozvole na pomorskom dobru – NE OTVARATI“, s naznačenim rednim brojem mikrolokacije na koju se odnose, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji uređuje vrste djelatnosti i visinu minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Cjelokupni tekst Javnog natječaja te prateći prilozi dostupni su OVDJE

Omišalj, 01.02.2024.

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/vizual za obavijest s grbom Općine

Obavijest o radu sa strankama za petak 23.2.2024.

https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, djelatnika i javne odgovornosti u 2024. i 2025. godini

https://admin.omisalj.hr/vizual za obavijest s grbom Općine

Obavijest za stanovnike naselja Bjanižov

https://admin.omisalj.hr/prikaz dva bagera koja predstavljaju radove

Obavijest o radovima u ulici Lokvica u Omišlju