Obavijest - Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavu privremenih objekata i reklamnih predmeta

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 42/22 i 15/24), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 57/10 i 12/11) i Zaključka Općinske načelnice od 2.4.2024. godine, Općina Omišalj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj
za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta

Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati“, s naznačenim rednim brojem lokacije za koju se prijavljuje. Ponuda mora biti zaprimljena, bez obzira na način dostave, u Općini Omišalj na adresi: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, najkasnije do 25.04.2024. godine do 10,00 sati.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 09,00 - 15,00 h, na tel: 051/661-977.

Tekst Javnog natječaja te prateći prilozi dostupni su OVDJE
OPĆINA OMIŠALJ

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za usluge tjelesne zaštite osoba i imovine - obilazak javnih površina

https://admin.omisalj.hr/

Poziv na radionicu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

https://admin.omisalj.hr/

Stručno osposobljavanje za poljoprivrednike - poduzetništvo žena u ruralnom području

https://admin.omisalj.hr/

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na parkiralištu Pod orišina