Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA 1)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel Općine Omišalj objavljuje

**JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA 1) **

  1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA 1)(u daljnjem tekstu: Plan) provest će se od 15. do 30. rujna 2022. godine.
  2. Javni uvid u prijedlog Plana bit će moguć u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, uz prethodnu najavu na telefon 051/661-970, kao i na mrežnim stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr.
  3. Javno izlaganje održat će se 22. rujna 2022. godine u 14,00 sati u Vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana dostavljaju se zaključno do 30. rujna 2022. godine na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj ili na e-mail adresu: luka.mihalovic@omisalj.hr na način da se u naslovu e-mail poruke navede „Javna rasprava UPU 2 - Njivice“.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/21-01/1
URBROJ: 2170-30-22-01-14
U Omišlju, 09. rujna 2022. g.

OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

Prilozi:
A. TEKSTUALNI DIO.pdf
C. PRILOZI - OBRAZLOŽENJE.pdf
2. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA.pdf
3. POPIS PROPISA.pdf
4. POPIS ZAHTJEVA JPT.pdf
4.2. POZIV I POVRATNICE.pdf
4.3. ZAHTJEVI JPT - 2. MUP.pdf
4.3. ZAHTJEVI JPT - 3. HV.pdf
4.3. ZAHTJEVI JPT - 6. HAKOM.pdf
4.3. ZAHTJEVI JPT - 11. HEP.pdf
5. SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf
6. DOSTAVA NACRTA PRIJEDLOGA.pdf
7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA.pdf

Posljednje objave iz kategorije
Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2022./2023..jpg

Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2022./2023.jpg

Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2022./2023

https://admin.omisalj.hr/KRK_vizual FINAL.PNG

Poziv za sudjelovanje na interaktivnoj radionici: Programi Unije CERV i KE - kako kreirati projektni prijedlog?

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za usluge razglasa i rasvjete za manifestacije u organizaciji Općine Omišalj u 2022. godini.jpg

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za usluge razglasa i rasvjete za manifestacije u organizaciji Općine Omišalj u 2022. godini