Nabava

Pretraži dokumente


Godina:
Tip:
Poziv na dostavu ponuda 48_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 48_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 48_24.xlsx
Prilog 3. Projektni zadatak 48_24.docx
Prilog 4. Obrazac specifično iskustvo nominiranog stručnjaka - glavnog projektanta 48_24.docx
Obavijest o odabiru ponude 48_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 9_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 9_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 9_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 9_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 27_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 27_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 27_24.xlsx
Prilog 3. GP 1_4 Ahitektonski projekt 27_24.pdf
Prilog 4. GP 2_4 Projekt konstrukcije 27_24.pdf
Prilog 5. GP 3_4 Projekt vodoopskrbe i odvodnje 27_24.pdf
Prilog 6. GP 4_4 Elektrotehnički projekt 27_24.pdf
Prilog 7. Područje obuhvata zahvata 27_24.pdf
Prilog 8. Obrazac specifično iskustvo nominiranog stručnjaka - glavnog nadzornog inženjera.docx
Obavijest o odabiru ponude 27_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 61_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 61_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 61_24.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija predmeta nabave 61_24.docx
Prilog 4. Fotografije postojećeg stanja 61_24.pdf
Obavijest o odabiru ponude 61_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 36_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 36_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 36_24.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija predmeta nabave 36_24.docx
Obavijest o odabiru ponude 36_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 65_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 65_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 65_24.xlsx
Prilog 3. Tehnički nacrti 65_24.pdf
Prilog 4. Fotografije postojećeg stanja 65_24.pdf
Obavijest o odabiru ponude 65_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 60_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 60_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 60_24.xlsx
Prilog 3. Popis angažiranih resursa (vozila) 60_24.docx
Obavijest o odabiru ponude 60_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 59_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 59_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 59_24.xlsx
Odluka o poništenju postupka 59_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 36_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 36_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 36_24.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija predmeta nabave 36_24.docx
Odluka o poništenju postupka 36_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 58_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 58_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 58_24.xlsx
Prilog 3. Grafički prikaz lokacija obuhvata 58_24.pdf
Obavijest o odabiru ponude 58_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 7_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 7_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 7_24.xlsx
Prilog 3. Grafički prikaz lokacija obuhvata - redovito obilaženje JP 7_24.pdf
Odluka o poništenju postupka 7_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 3_24
Prilog 1. Ponudbeni list 3_24
Prilog 2. Troškovnik 3_24
Obavijest o odabiru ponude 3_24
Poziv na dostavu ponuda 57_24
Prilog 1. Ponudbeni list 57_24
Prilog 2. Troškovnik 57_24
Prilog 3. Glavni građevinski projekt 57_24
Obavijest o odabiru ponude 57_24
Poziv na dostavu ponuda 37_24
Prilog 1. Ponudbeni list 37_24
Prilog 2. Troškovnik 37_24
Prilog 3. Tehnička specifikacija 37_24
Obavijest o odabiru ponude 37_24
Poziv na dostavu ponuda 33_24
Prilog 1. Ponudbeni list 33_24
Prilog 2. Troškovnik 33_24
Obavijest o odabiru ponude 33_24
Poziv na dostavu ponuda 55_24
Prilog 1. Ponudbeni list 55_24
Prilog 2. Troškovnik 55_24
Prilog 3. Lokacijska dozvola 55_24
Prilog 4. Idejni projekt 55_24
Obavijest o odabiru ponude 55_24
Poziv na dostavu ponuda 24_24
Prilog 1. Ponudbeni list 24_24
Prilog 2. Troškovnik 24_24
Prilog 3. Tehničko rješenje 24_24
Obavijest o odabiru ponude 24_24
Poziv na dostavu ponuda 5_24
Prilog 1. Ponudbeni list 5_24
Prilog 2. Troškovnik 5_24
Obavijest o odabiru ponude 5_24
Poziv na dostavu ponuda 4_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 4_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 4_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 4_24
Poziv na dostavu ponuda 6_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 6_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 6_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 6_24
Poziv na dostavu ponuda 28_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 28_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 28_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 28_24
Poziv na dostavu ponuda 22_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 22_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 22_24.xlsx
Pojašnjenje - 1. Izmjena natječajne dokumentacije.docx
Obavijest o odabiru ponude 22_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 34_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 34_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 34_24.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija 34_24.docx
Obavijest o odabiru ponude 34_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 23_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 23_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 23_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 23_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 29_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 29_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 29_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 29_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 31_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 31_24.docx
Prilog 2. Projektni zadatak 31_24.docx
Obavijest o odabiru ponude 31_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 20_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 20_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 20_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 20_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 21_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 21_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 21_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 21_24.docx
Poziv na dostavu ponuda 25_24.docx
Prilog 1. Ponudbeni list 25_24.docx
Prilog 2. Troškovnik 25_24.xlsx
Obavijest o odabiru ponude 25_24.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Odluka o poništenju postupka.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda - kućanski uređaji i oprema
Poziv na dostavu ponuda - prehrambeni proizvodi.pdf
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija ponuđene robe.docx
Prilog 4. Ulazni parametri - svjetlotehnički proračun.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Grafički prikaz lokacija.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik - 1. izmjena.xlsx
Pojašnjenje - 1. izmjena Troškovnika.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija.docx
Prilog 4. Fotografije postojeće stolarije.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Grafički prikaz rasporeda igrala.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda - 1. izmjena.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Pojašnjenje - 1. izmjena Poziva na dostavu ponuda.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Građevinska dozvola (pristupni put).pdf
Prilog 3. Građevinska dozvola (reciklažno dvorište).pdf
Prilog 4. Glavni i izvedbeni projekt (pristupni put).pdf
Prilog 5. Glavni i izvedbeni projekt (reciklažno dvorište).pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehničko rješenje PR-3-23-001.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Upute za postavljanje podzemnih kontejnera.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Projektni zadatak.docx
Prilog 3. Odluka o kriterijima natjecanja u trećem stupnju HNS-a (2022.-2023.).pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Projektni zadatak.docx
Prilog 4. Obrazac - Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Projektni zadatak.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Projektni zadatak.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Grafički prikaz lokacija - redoviti obilazak JP.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Obrazac o iskustvu nadzornog inženjera.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Plan sadnje.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehničko rješenje PR-3-23-001.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. IP_196-21.pdf
Obavijest o odabiru ponude - poništeno.docx
Odluka o poništenju Obavijesti o odabiru ponude.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude - ponovljeni postupak.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Obrazac o iskustvu nadzornog inženjera.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv
Neaktivno
Poziv
Neaktivno
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Odluka o poništenju postupka.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Odluka o poništenju postupka.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Odluka o poništenju postupka.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Odluka o poništenju postupka.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Projektni zadatak.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Prometni elaborat.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Prometni elaborat.pdf
Odluka o poništenju postupka.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Graf. prikazi lokacija.rar
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehničko rješenje.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehnička specifikacija.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehničko rješenje.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Tehničko rješenje.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2, Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2, Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Zahtjev za Potvrdu o nepostojanju duga.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Obrazac o iskustvu nadzornog inženjera.docx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Pojašnjenje I. izmjene Troškovnika.docx
Prilog 2. Troškovnik_I. Izmjena.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2.1. GP_MAPA_1.pdf
Prilog 2.3. GP_MAPA_3.pdf
Prilog 2.2. GP_MAPA_2.pdf
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Obavijest o odabiru ponude.docx
Poziv na dostavu ponuda.docx
Prilog 1. Ponudbeni list.docx
Prilog 2. Troškovnik.xlsx
Prilog 3. Procjena rizika od velikih nesreća 2018.rar
Prilog 4. Plan djelovanja CZ 2019.rar
Obavijest o odabiru ponude.docx